circle

دانلود مقالات ترجمه شده حسابداری

circle
listtitle-bottom

دانلود ترجمه مقاله : تصمیم گیری و حسابداری مالی اطلاعات مدیریتی

بخشی از ترجمه مقدمه : موضوع این مقاله در مورد مباحث تصمیم گیری است و این مباحث یک دانش میان رشته ای به حساب می آیند و رشته هایی مثل مدیریت، علوم اجتماعی، تکنولوژی اطلاعات، عصب شناسی انسان و روانشناسی را دربرمیگیرد. در نتیجه، هرکدام از این مباحث چشم انداز منحصربفردی دارد. با وجود این و با توجه به گستردگی مباحث تحقیقاتی در مورد تصمیم گیری و ابزارهای تصمیم سازی، تعجبی ندارد اگر محققان در این زمینه نتوانند به توافق برسند. با وجود این، تحقیقات تصمیم گیری در زمینه حسابداری به دهه 60 میلادی بازمیگردد، محققان دریافته اند که تصمیمات مدیران بیشتر برحسب نظر شخصی مدیران گرفته...
9 صفحه - سال 2012 - 18000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده : شواهد از فرانسه

بخشی از ترجمه مقدمه : مطالعات در رابطه با حکومت شرکت ها عمدتاٌ بر تعارض ها در شرکت ها بین مدیران و سهامداران متمرکز شده است.(بنام تعارض شرکت نوع 1).بهرحال بعضی از مطالعات نشان داده اند که ساختارهای مالکیت در سراسر دنیا بیشتر از آنچه قبلاٌ فرض می شد متمرکز هستند.حمایت ضعیف تر از سرمایه گذاران به سهامداران محرک هائی برای داشتن سهام های بزرگ برای بهتر کنترل کردن مدیران می دهد.در نتیجه در کشورهائی که حمایت کمی از سرمایه گذاران بعمل می اید مثل فرانسه مالکیت متمرکز تراست به این معنی که تعارض شرکتها نوع 1 بین مدیران و سهامدران کاهش می یابد اما تعارض بین سهامداران کنترل کننده و...
14 صفحه - سال 2013 - 14000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

بخشی از ترجمه مقدمه : این مطالعه به بررسی تاثیر تصویب استانداردهای حسابداری جدید در چین در سال 2007 در قیمت گذاری ممیزی می پردازد. اتخاذ یا طراحی گسترده ای بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) به روندی در استانداردهای حسابداری در بازار سرمایه جهانی تبدیل شده است (Daske و همکاران، 2008؛ Barth و همکاران، 2008، Barth و Taylor، 2009؛ IFRS) . با این حال، برخی اختلاف نظرها در مورد اینکه آیا تصویب استانداردهای حسابداری جدید بر اساس ویژگی اندازه گیری ارزش منصفانه کیفیت اطلاعات حسابداری و یا کارایی تخصیص منابع بازار سرمایه را بهبود می بخشد یا خیر وجود دارد (Dechow و همکاران، 2009؛ Barth و Taylor،...
12 صفحه - سال 2012 - 12000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : دمای مطلوب و سازگاری روانی به عنوان یک راهنما برای طراحی فضاهای شهری

بخشی از ترجمه مقدمه : درک و ارزیابی شرایط دمای مطلوب در فضاهای شهری لازم است، همان طور که این می تواند پیامدهای عمده ای برای توسعه شهرها داشته باشد. بررسی دمای مطلوب در بافت شهری از طریق 1431 مصاحبه در چهار مکان مختلف در مرکز شهر کمبریج در زمان های مختلف سال مقداری نور امید بر پیچیدگی مسائل درگیر انداخته که نشان می دهد یک روش کمی در توصیف شرایط راحتی در خارج از منزل کافی است. ارزیابی راحتی، پارامترهای زیست محیطی از جمله دمای هوا و جهان، سرعت باد و رطوبت را با رفتار ذهنی انسان و واکنش های مردم در مصاحبه ها مقایسه می کرد. قبل از درگیر شدن در بحث شرایط دمای مطلوب فضاهای باز، یک...
7 صفحه - سال 2003 - 7000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا

بخشی از ترجمه مقدمه : مدیریت مالی گسترده و تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری ثابت برای بقا و موفقیت بلندمدت شرکت ها مهم می باشد. بحران مالی جهانی این واقعیت را تایید می کند. این مقاله سهمی در درک نقش جسابداری در تصمیمات کسب و کار با مشخص کردن نیاز برای پیچیدگی های تجزیه و تحلیل شرکت ها در انتخاب های سرمایه گذاری داشته، و پیشنهادات زیادی را برای متخصصان مطرح می کند، به صورتی که تصمیم گیری نادرست و مشکلات در سرمایه گذاری می تواند به حداقل برسد. این تحقیق به بررسی فعالیت های بودجه بندی سرمایه شرکت های بزرگ در کانادا پرداخته، که به نظر می رسد توجه نسبتا کمتری را در تحقیقات به...
48 صفحه - 48000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : زمانبندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک: بررسی موردی تجارب آزمایشی

بخشی از ترجمه مقدمه : مسئله زمانبندی دانشگاهی و انواع آن به عنوان بخشی از دسته بندی زمانبندی و مسئله زمانبندی می باشد. هدف جدول زمان بندی، تعیین ضوابطی برای تعداد محدودی از منابع بوده در حالی که تمام محدودیت ها نیز در نظر گرفته می شود. دو شکل مسئله زمانبندی دانشگاهی در تحقیقات امروزی مد نظر قرار می گیرد: زمانبندی امتحان و مسئله زمانبندی دوره آموزش می باشد، به ترتیبی که تفاوت بین این انواع معمولا بستگی به دانشگاه مربوطه دارد. این مسئله به صورت تخصصی تر مبتنی بر فعالیت های بعد از ثبت نام و یا تکلیف محور می باشد. در مسائل بعد ثبت نام، زمانبندی می بایست به گونه ای ایجاد گردد...
12 صفحه - 12000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازدهی در یادگیری

بخشی از ترجمه مقدمه : مقاله موجود این سوالات را به صورت چهار موضوع مطرح می کند. در ابتدا اینکه ما به طور مختصر به بررسی تحقیقات منابع غربی برای تعیین این موضوع می پردازیم که چرا مدیریت مدارس (SBM) معمولا موفقیت آمیز نمی باشد. دوم ما به بررسی مقالات جدید که به باز کردن موارد مربوط به مدیریت مدارس ((SBM می پردازند، اشاره می کنیم تا شرایط و فرایندهایی را که SBM تحت آن کار می کند،تعیین کنیم . به طور قابل توجه این موارد شامل شرایط درونی مدارس و جوامع و زیرساخت های بیرونی می باشد. سوم، ما بررسی های اخیر را در ارتباط با تعیین شباهت ها و تفاوت ها در ارتباط با تحقیقات کشورهای غربی ادامه می...
32 صفحه - سال 1999 - 32000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار

بخشی از ترجمه مقدمه : قانون مشخص می کند که احتمالا مجازات خاصی مد نظر قرار می گیرد. از نقطه نظر اقتصادی، مشکل قانون گذاری تجزیه و تحلیل عواقب مختلف مجازات های تعیین شده برای رفتار و سپس انتخاب برنامه ای که مناسب ترین الگو را برای آن رفتار ارائه دهد، توسط افراد منطقی که این برنامه ریزی ها را انجام می دهند، می باشد. اقتصاددانان تنها می توانند به تعیین نوع رفتارهایی بپردازند که افراد در طرح های مجازات مختلف مشارکت دارند بسیاری از این طرح های احتمالی رفتار که مورد نظر جامعه می باشد، قضاوت ارزشمندی است که در خارج از قلمرو علم اقتصاد قرار دارد. جرایم برنامه ریزی شده شامل دو...
7 صفحه - سال 2013 - 7000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

بخشی از ترجمه مقدمه : تصمیمات مالی مربوط به یک اداره ( مانند موسسات، بانک ها و شرکت های بیمه ) معمولا در شرایط مطلوب در نظر گرفته می شود. در ارتباط با موارد شرکتی و برای یک دوره بلند مدت، دو نوع تصمیم در این زمینه گرفته می شود : تصمیمات مربوط به اختصاص حد مطلوب سرمایه، و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه.به طور مختصر، این تصمیمات اساسا در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش بوده و آن ها به بهینه سازی سهام، موجودی نقدی، حساب های دریافتی و وام های کوتاه مدت اشاره دارند. نظریات مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات ( کوتاه و بلندمدت) پرداخته اما این موارد از نقطه نظر جنبه های بهینه...
12 صفحه - سال 1999 - 12000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : اصول و حسابداری اختیار خرید سهام

بخشی از ترجمه مقدمه : یکی از عوامل مهم در عدم درک موضوع این می باشد که ما دیدگاه مشخصی از بکارگیری اصول نداریم. به نظر می رسد که اصطلاحات (اصول) به عنوان یکی از غالب ترین، شناخته شده ترین، و مهمترین معانی مجازی مربوط به اقسام کلام باشد. اصطلاحات نه تنها در زبان شعری فراوان بوده و در همه جای آن حضور دارد بلکه در زبان رایج نیز وجود دارد؛ و بر طبق گفته John Lock ، اصطلاحات در زمینه های علمی، فلسفی، پژوهشی و مباحث تحقق گرای دیگر به منظور آگاهی رساندن و آموزش، معمول می باشد. به هر حال، اصطلاحات صرفا روشی را برای گفتگو در مورد آنچه که تصور می کنیم ایجاد نمی کنند؛ آن ها به عنوان بخش های...
29 صفحه - سال 2006 - 29000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند

بخشی از ترجمه مقدمه : این بررسی ریشه در توجه به کسب و کار کنترل شده خانوادگی و نقش کنترل در این زمینه دارد. این مقاله سعی در توضیح ماهیت و پویایی کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) به ویژه در شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC) دارد. این مقاله گزارشی را در مورد نتایج بررسی موردی در کنترل مدیریت در دانشکده خصوصی اندونزیایی که مالک آن دو خانواده اهل جاوه می باشند، می دهد. این مقاله به دلیل فقدان تحقیق در زمینه کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته نوشته شده است. این مقاله سهمی در تحقیقات نوظهور حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته...
13 صفحه - سال 2008 - 13000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

بخشی از ترجمه مقدمه : اندازه گیری عملکرد در بانکداری در دو دهه گذشته تغییرات قابل توجهی را داشته است. در دهه 1990 اگاهی بیشتری در ارتباط با نیاز برای اقدامات مناسب تر در زمینه ریسک پذیری وجود داشته است. علاوه بر این بانک ها با فرایند به کارگیری عملکرد اندازه گیری نوع آوری بر مبنای سودآوری اقتصادی به جای درآمد های حاصل از حسابداری، مواجه بوده اند. هدف اصلی، پذیرش هزینه های مربوط به دارایی در حسابداری بوده است. به هر حال بانک ها از قبول این عملکردهای ابتکاری سر باز زدند. به طور خاص چندین بررسی نشان داد که فاصله ای بین نظریه و فعالیت در به کارگیری روش های مالی وجود دارد. این...
47 صفحه - سال 2007 - 47000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری

بخشی از ترجمه مقدمه : مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و موارد شفاف سازی مرتبط به آن برای سال های زیادی به عنوان برنامه تحقیقی بوده است. تحقیقات CSR با این امید برانگیخته می شوند که جامعه منفعتی را از آن ببرد. بیش از 30 سال تحقیق در مورد ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت (CSP) و عملکرد مالی شرکت (CFP) دلایل سازگار زیادی را در مورد انگیزه برای شرکت ها ایجاد نکرده تا در CSR مشارکت داشته باشند. چنین مواردی این امید را برای جامعه ایجاد می کند که شرکت ها در واقع تمایل به منفعت رساندن به جامعه دارند. بر طبق به گفته مارگولیس و والش (2001)، فقدان دلایل مشخص به دلیل عدم وجود مبنای نظری در مورد ارتباط مشخص...
21 صفحه - سال 2007 - 21000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی

بخشی از ترجمه مقدمه : بخش 404(b) از قانون ساربینز-اوکسلی (SOX یا قانون ) این الزام را ایجاد می کند که حسابرسان به تایید بازدهی کنترل داخلی مشتریان عمومی در ارتباط با گزارش مالی (ICOFR) می پردازند ( مجلس نمایندگان ایالات متحده 2002). چندین مطالعه به بررسی ارزیابی های SOX ICOFR) می پردازند. هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل و تفسیر تحقیقات مرتبط با ارزیابی حسابرسان و گزارش در ارتباط با ICOFR می باشد.
42 صفحه - سال 2012 - 42000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها

بخشی از ترجمه مقدمه : در ابتدا این مورد ارزش بیان کردن دارد که، در یک مفهوم کلی، تمام باورها نادرست می باشند. همان طور که توماس کان بسیار خوب این مورد را به ما یادآوری می کند، تمام نظریه ها دارای ابهامات و تناقض بوده که نیاز به تلاش برای حل آن ها می باشد. در نتیجه، باورهایی که امروزه در سطح گسترده ای صحیح به نظر می رسند، یا در مفهوم دیگر، صحیح تر از موارد دیگر می باشند، مطمئنا با گذر زمان تغییر می کنند. تغییرات الگو منجر به این می شود که مردم به جهان به شکل کاملا متفاوتی نسبت به قبل فکر می کنند، بنابراین باورهای صحیح امروز می تواند در آینده رد شود. به عبارت دیگر، هیچ مجموعه ای...
14 صفحه - سال 2013 - 14000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا

بخشی از ترجمه مقدمه : برای توضبح تنوع فعالیت های حسابدئاری مدیریت، پژوهشگران نظریه احتمال را پذیرفته اند تا اثبات کنند که چگونه جنبه های خاصی از سیستم حسابداری در ارتباط با متغیرهای موثر مختلف می باشد. مقدار قابل توجهی از تحقیقات مبتنی بر احتمال، در ارتبط با سیستم های کنترل حسابداری مدیریت انجام شده است. به هر حال، توجه کمی به شناسایی عواملی که به توضیح محتوای سیستم هزینه یابی محصول می پردازد، شده است. مد نظر قرار دادن مقدار زیادی از تبلیغات در مورد توسعه سیستم های هزینه یابی محصول پیچیده تر، مایه تعجب است. نیاز برای بهبود مهارت سیستم های هزینه یابی محصول تحت تاثیر...
26 صفحه - سال 2007 - 26000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

بخشی از ترجمه چکیده : هدف: این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود. طراحی/ اسلوب شناسی/ معبر (راه انجام کاری): این مقاله در خصوص تنوعی از راه های کاوش ارتباط بین حسابداری و منفعت عمومی بحث نموده و به صورت اجمالی مشمول این موضوع در مقالات را مرور می کند. یافته ها: غیرکاربردی اصالت/ ارزش: این مقاله با دلیل ثابت می کند که تحقیق حسابداری می تواند به واسطه زیر سئوال بردن تصور منفعت عمومی و به واسطه ملاحظه نه تنها چگونگی شکل دهی منفعت عمومی توسط حسابداری، بلکه به واسطه ملاحظه چگونگی تشکیل حسابداری توسط منافع عمومی گوناگون آشکار گردد.
7 صفحه - سال 2005 - 7000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : گزارش آنلاین : حسابداری در جامعه الکترونیکی

بخشی از ترجمه چکیده : هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود. طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیده گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند. یافته ها- یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد. اصالت/ ارزش- این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه...
6 صفحه - سال 2006 - 6000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان

بخشی از ترجمه مقدمه : بر طبق نظرسنجی های اخیر، اکثر شرکت ها برای تصمیم گیری در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از تنزیل جریانهای نقدی (DCF) استفاده میکنند. روش DCF به طور معمول فرض می کند که مبلغ سرمایه گذاری نقدی اولیه طرح ( ICO) با اطمینان شناخته شده است. با این حال، بسیاری از جریانهای خروجی اولیه عدم اطمینان قابل توجهی دارند، به ویژه مواردی که مربوط به ساخت تاسیسات جدید هستند. این خطر نه تنها بر ICOتاثیر می گذارد، بلکه سپر مالیاتی استهلاک اتی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه مناسب باید خطر های اضافی است که به دلیل نامشخص بودن ICO وجود دارد را در نظر...
16 صفحه - سال 2006 - 16000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : ایجاد جامعه اطلاعات : تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

بخشی از ترجمه نتیجه گیری : افزایش شدید در پردازش اطلاعات و زیر ساخت، شامل ارزش ارتباط بینابینی و کاتالیز گری اینترنت و شبکه گسترده جهانی، ‌تغییرات اقتصادی و اجتماعی پایه ای را ممکن ساخته است که در تاثیر مختلط خود حالتی انقلابی دارند. من در این مقاله به این بحث پرداخته ام که افزایش مشارکت زنان در همه مراحل در کل نقص های قابل ملاحظه در سرمایه انسان و تاثیر ساخت جامعه بر پایه اطلاعات را به صورت روز افزون شکلی دوباره خواهد داد. در حالی که زمان بندی برای افزایش مشارکت زنان در تکنولوژی اطلاعات بله نظر مساعد می آید، بررسی اقتصادی اوزان مشارکت ارائه شده در این مقاله منشخص می کند که...
18 صفحه - سال 2000 - 18000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : نقش واسطه‌ گری و ظرفیت جذب در تسهیل روابط صنعت و دانشگاه؛ مطالعه‌ ای تجربی از منطقه TAMA‌ ژاپن

بخشی از ترجمه مقدمه : در سیستم ملی نوآوری ژاپن، شرکت‌های صنعتی بزرگ دست به ابتکار زده و نتایج تحقیقاتی را در تولیدات بازرگانی به‌کار بسته‌اند، این در حالیست که دانشگاه‌ها همچنان بر محور آموزش عالی و تحقیقات صرف باقی مانده‌اند. با این همه، از نیمة دوم دهة 1990 میلادی، و به دنبال رکود اقتصادی و کاهش رقابت در صنایع مطرح ژاپن، تلاش‌ها جهت اشاعة دانش علمی، به ‌خصوص نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها، در قسمت اعظم فعالیت‌های صنعتی، که خود ابزاری برای احیای اقتصاد ژاپن به شمار می‌رفت، بی‌نتیجه ماند. بدین ترتیب و به‌دنبال تصویب قانون پایة علم و فناوری در 1995، اصلاحات سازمانی...
17 صفحه - سال 2008 - 17000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان

بخشی از ترجمه مقدمه : از اواسط دهه 1980 آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) ، برای انجام حسابرسی های زیست محیطی به عنوان روشی برای بهبود کارایی زیست محیطی، نهادهای کنترل شده را تشویق کرده است. یک حسابرسی زیست محیطی "... بازبینی سیستماتیک، مستدل، متناوب و هدفمندی برای برآوردن نیازهای زیست محیطی می باشد. " خصوصاً، EPA ، حسابرسی ها را به عنوان روشی برای افزایش پیروی از مقررات زیست محیطی شناخته است. بیش از دو دهه، EPA رسماً حسابرسی زیست محیطی را در انطباق و سیاست اجرای آن به ثبت رسانده است. در سال 1995 EPA یک سیاست حسابرسی با نمایندگی جامعی را تصویب کرده که نهادهای کنترل شده را تشویق...
24 صفحه - سال 2011 - 24000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

بخشی از ترجمه مقدمه : دانش و اطلاعات امزوزهبهترین ابزار علم اقتصاد هستند، جاییکه علم اقتصاد متهورانه عمل می کند، فزونی استفاده از اطلاعات علمی و تکنولوژی به چشم می خورد.شرکتهای دانش محور نسبت بزرگی از سرمایه شان را در دارایی نامحسوس خود دارندو این برای امور مالی و هم برای حسابداری مدیریت شرکتهایی که به طور سنتی و به قدر کافی سرمایه و عملکرد نا محسوسشان را در وضعیتهای مختلف مالی منعکس نکردند، یک چالش واقعی بشمار می رود . به هر حال دارایی نامحسوس و سرمایه معنوی شناخته شده بعنوان کلیدهایی برای بدست آوردن مزیت رقابتی برای شرکتهای دانشی و اطلاعاتی می باشند.داراییهای...
24 صفحه - سال 2004 - 24000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : توسعه روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت : مقایسه بین فرانسه و چین

بخشی از ترجمه مقدمه : شیوه های سنتی حسابداری مدیریت به دلیل عدم آماده کردن اطلاعات دقیق و به موقع مورد حمله قرار گرفت (کوپروکاپلان ،1991، گاسلین 1979،کاپلان ،1984). از آنجا که کار ، جانسون و کاپلان (1987) درباره (رابطه گمشده) از شیوه های حسابداری مدیریت است و محققان انگلوساکسون در مورد انتشار هزینه و نوآوری های حسابداری مدیریت بسیار پویا مطالعه کردند. (اندرسون ویانگ، جانسون ،1992). روش ABC در ایالات متحده در طول دهه 80 طراحی شده است. (کوپروکاپلان ، 1988 ) . سیستم هزینه تصفیه که بیشتر هزینه های مستقیم را طبقه بندی می کند ، به صرف تعداد منبع هزینه غیر مستقیم و شناسایی محرک هزینه است .ABC با...
9 صفحه - سال 2011 - 9000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : اولویت های منفی در فرایند تحلیل سلسه مراتبی

بخشی از ترجمه مقدمه : AHP یک تئوری اندازه گیری ناپیوسته است که اندازه مقادیر را از مقایسات دو به دو و رتبه بندی (RATING) بدست می آورد[1]. در رتبه بندی، شدتها (مثلا عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و یا بطور ساده تر بالا، متوسط و پایین ) بصورت دو به دو مقایسه می شوند، و نسبت به هر معیار و هر گزینه ای یکی از شدتها تخصیص داده می شود. در هر دوی این روشها (مقایسات زوجی و رتبه بندی ) اعداد استفاده شده مثبت می باشند و همچنین اعداد حاصل از آنها نیز مثبت می باشند. علاوه بر این هر دوی آنها متعلق به یک مقیاس نسبی می باشند. اما مسائل دنیای واقعی می تواند شامل تفریق دو عددی باشد که حاصل آن نیز منفی...
13 صفحه - سال 2003 - 13000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : سبک های رهبری تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

بخشی از ترجمه مقدمه : تمام کسب و کار های امروزی،همانند هتل ها، در رقابت بازاری شدیدی فعالیت می کنند. این فرایند به دلیل سرعت تغییرات فناوری، آگاهی مشتریان از کیفیت ها و موجود بودن مجموعه وسیعی از خدمات و محصولات می باشد. این موضوع مورد بحث می باشد که یک راه برای مدیریت رقابت شدید بازار این می باشد که مدیران ارشد تمرکز خود را بر روی شیوه رهبری تحول قرار دهند. بر طبق به گفته باس (1985) مدیران تحول دارای بینش واضحی بوده و دارای استعدادی برای انتقال آن به کارکنان شان می باشند. این مدیران به عنوان یک مدل های نقش آفرین بوده و کارمندان را تحریک می کنند تا منفعت شرکت ها را بالاتر از...
9 صفحه - سال 2009 - 9000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : به سوی رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید خدمات محور

بخشی از ترجمه مقدمه : در ایجاد یک نرم افزار، نیازی مبرمی در ارتباط با کاهش هزینه، کار و زمان در بازار تولید نرم افزار وجود دارد. این امر حائز اهمیت می باشد تا سیستم های انعطاف پذیری را ایجاد کنیم تا با تغییرات بازاری به سرعت وفق یابند. علاوه بر این، فناوری های مختلف زیادی در حال ظهور می باشند و شرکت ها نیاز دارند تا سرمایه گذاری ها در بخش نرم افزاری خود را با این فناوری های جدید ادغام کنند. به هر حال پیچیدگی ها و اندازه سیستم ها در حال افزایش بوده و تولیدات می بایست متناسب با نیاز مشتریان و بخش های بازار باشند. در چنین شرایطی SOA ( معماری سرویس گرا) به عنوان یک رویکرد نوظهور...
7 صفحه - 7000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرت

بخشی از ترجمه مقدمه : قرارداد تضمینی قدرتمند اختیاری که با نظریه اختیار در معامله ادغام می گردد گزینه های قابل تغییر و انعطاف پذیرتری را برای طرفین معاملات در بازار ارائه می دهد. این یک مدل قرارداد می باشد که طرز تفکر اصلی آن بر مبنای نظریه کسب و کار اختیاری می باشد. آن قرارداد تضمینی را مستقیما به عنوان یک موضوع انتخاب و آن را با تجارت آزاد با توجه به گزینه های انتخابی مقایسه می کند. در فعالیت واقعی بازار قوی، این امکان توسط قوانین بازار ایجاد می گردد که طرفین معامله وارد قراداد معامله در آینده بر طبق تمایلشان شوند. اکنون ما فرض می کنیم که: 1) بر مبنای اطلاعات موجود بازار...
8 صفحه - سال 2011 - 8000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : افزایش حاکمیت شرکتی در پژوهش های کنترل شده شرکت

بخشی از ترجمه مقدمه : سردبیر مقاله امور مالی شرکتی (JCF) بیان می دارد که هدف اصلی JCF نشان دادن یک روش موثری در زمینه توزیع و انتشار روش های تحقیقی در رابطه با این موضوع می باشد. زمانی که ما کنفرانسی را در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی، ادغام و فراگیر شدن ترتیب دادیم ما علاقه داشتیم بدانیم که چه موضوع و طرحی در میان مفسران می تواند از یک جایگاه بالاتری برخوردار باشد. بنابراین ما تماسی را با نویسنده آن داشتیم تا دلایل مربوط به فعالیت های ادغامی و ابتکار در فرایند های مالیاتی و همچنین موارد دیگری که می توتند کنترل را از طریق شرکت ها تحت تاثیر قرار دهد را ارائه کند. بیش از 100 مقاله...
9 صفحه - سال 2009 - 9000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : تاثیرات پویای قابلیت نوآوری و شبکه های درون- شرکتی بر روی ارزیابی شرکت: بررسی طولی آغاز فناوری زیستی

بخشی از ترجمه مقدمه : شرکت های صنفی جدید بر مبنای فناوری نیاز دارند تا مقدار قابل توجهی از منابع مالی خود را ازدست سرمایه گذاران حفظ کنند تا فناوری های خود را به صورت تولیدات بازاری توسعه دهند. سرمایه گذاران اعتبارات بازاری و ارزش هایی را در رابطه با امور صنفی تعیین می کنند و سپس بر اساس اندازه سرمایه گذاری خود و ارزیابی های مورد نظر یک موقعیت مالی را در نظر می گیرند. یک مشکل کلیدی در تعیین ارزیابی های روندهای فناوری در ارتباط با نامطمئن بودن از کیفیت آن ها می باشد. بنابراین سرمایه گذاران بر روی اطلاعاتی تکیه می کنند که می تواند کمیفیت های مربوط به فعالیت ها اقتصادی را...
17 صفحه - سال 2010 - 17000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : مسائل اصلی در بودجه بندی روش تخصیص منابع در بخش عمومی و پیامدهای آن برای بودجه بندی به نفع فقرا

بخشی از ترجمه مقدمه : شصت سال پیش، وی. او. کی، چالشی را برای اقتصاددانان برای حل مسئله اصلی بودجه بندی، در مواجهه با منابع محدود مطرح کرد" که بر چه مبنایی می بایست مقدار x دلار را به فعالیت A به جای فعالیت B، اختصاص داده شود؟ او همچنان مطرح کرده است که راه حل های مرتبط با این مسئله از طریق کاربرد نظریه اقتصاد یافت می شود. به هر حال او هشدار داد که، نظریه بودجه بندی هالی گریل- که به عنوان نظریه غالب تخصیص منابع می باشد که عملا می تواند بکار گرفته شود- احتمالا بر اساس ابهامات بوده زیرا مسئله تطبیق نیازهای رقابتی بین منافع و اهداف سیاسی مختلف، ضرورتا به عنوان یک مسئله سیاسی می...
18 صفحه - سال 2001 - 18000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک

بخشی از ترجمه مقدمه : هوش کسب و کار (BI) شامل مجموعه ای از فناوری ها برای استفاده از اطلاعات در سازمان ها می باشد تا انطباقی با اهداف استراتژیکی و تاکتیکی، همچنین مقررات و قوانین ایجاد کند. به عنوان یک رشته تحقیق، آن شامل مدیریت دانش و اطلاعات، مدل دهی مراحل و سیاست ها، کیفیت اطلاعات، امنیت و محرمانه بود اطلاعات، بررسی و یکپارچه سازی اطلاعات، تبادل اطلاعات، مدیریت هماهنگ، بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، تجزیه و تحلیل، و حمایت از تصمیم می باشد. این منافع در فن آور ی ها و خدمات که نظارت سازمانی را بهبود می بخشند، باعث رشد قابل توجهی در بازار BI و صنایعی که با آن کار می کنند...
54 صفحه - سال 2010 - 54000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : تصمیمات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

بخشی از ترجمه مقدمه : تصمیمات مالی مربوط به یک اداره ( مانند موسسات، بانک ها و شرکت های بیمه ) معمولا در شرایط مطلوب در نظر گرفته می شود. در ارتباط با موارد شرکتی و برای یک دوره بلند مدت، دو نوع تصمیم در این زمینه گرفته می شود : تصمیمات مربوط به اختصاص حد مطلوب سرمایه، و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه.به طور مختصر، این تصمیمات اساسا در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش بوده و آن ها به بهینه سازی سهام، موجودی نقدی، حساب های دریافتی و وام های کوتاه مدت اشاره دارند. نظریات مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات ( کوتاه و بلندمدت) پرداخته اما این موارد از نقطه نظر جنبه های بهینه...
12 صفحه - سال 1999 - 12000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی(AHP) و داده کاوی برای پیشنهاد محصول بر اساس ارزش طول عمر مشتری

بخشی از ترجمه مقدمه : رقابت بیشتر شرکت ها را وادار می کند تا نوع آوری های خود را در بازار برای تامین نیاز مشتری و بهبود رضایت آن ها توسعه دهند. استفاده از اینترنت و رشد تجارت الکترونیک فعالیت های بازار را گسترش داده و حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به مشتریان را برای تجزیه و تحلیل ایجاد کرده است. این گونه از فعالیت های اقتصادی با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان برای تعیین اولویت های آن ها دارای اهمیت زیادی بوده و باعث بهبود فرآیند تصمیم گیری در بازار می گردد. ایجاد حمایت مناسب برای تامین نیاز مشتری در افزایش موفقیت فروشگاه های آنلاین اهمیت داشته و به این...
14 صفحه - سال 2005 - 14000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : راه حل های توافقی در شرایط ورشگستگی با مد نظر قرار دادن منابع موجود

بخشی از ترجمه مقدمه : مشکلات ورشکستگی در ابتدا توسط اونیل (1982) معرفی شد و متعاقبا در چندین شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در شرایط ورشکستگی، می بایست مقدار پول مورد نظر ( دارایی) را در بین مجموعه ای از عاملان (کارگذاران) تقسیم کنیم، که هر کدام دارای ادعای حقی از دارایی می باشند. کل مقدار مطالبه شده معمولا فراتر از دارایی موجود بوده، بنابراین تمام مطالبات افراد عامل (کارگذار) نمی تواند به طور کامل برآورده گردد. در بعضی از شرایط، مطالبات این افراد،بر مبنای کمیت (منابع موجود) مربوط به تعیین چگونگی تقسیم این دارایی نمی باشد. پولیدو و همکارانش (2002) به تجزیه و تحلیل...
13 صفحه - 13000 تومان

دانلود ترجمه مقاله : مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام

بخشی از ترجمه مقدمه : برای غلبه بر این موانع، این مقاله مدل پیش بینی کننده هیبریدی را با استفاده از شاخص های فنی چندگانه برای پیش بینی روند بازار سهام مطرح می کند. علاوه بر این چنین مواردی شامل چهار روش مطرح شده در مدل های هیبریدی برای ایجاد قوانین کارامد به منظور پیش بینی می باشد، که حاصل قواعد استنباط شده با ارزش حمایتی بالا، با استفاده از مجموعه ابزارها بر مبنای مجموعه نظریات می باشد: 1) شاخص های فنی ضروری را انتخاب کنید که در سطح بالا مرتبط به قیمت سهام آینده، از شاخص های مورد نظر، بر مبنای ماتریس همبستگی باشند؛ 2) از روش توزیع احتمالات تجمّعی (CDPA) استفاده کرده و روش...
20 صفحه - سال 2010 - 20000 تومان