circle

دانلود پاورپوینت دروس رشته اقتصاد

circle
listtitle-bottom

دانلود پاورپوینت : مروری بر روش های طبقه بندی

بخشی از محتوا : طبقه بندی های فازی خروجی های فازی برای کل قوانین در یک مجموعه فازی قرار می گیرد.برای تصمیم گیری قطعی از این خروجی فازی، می توان مجموعه فازی را از حالت فازی خارج کرد.چندین روش ( روش های غیر فازی سازی) وجود دارد. یکی از آنها به عنوان مثال گرفتن مرکز ثقل مجموعه فازی است که برای مجموعه های فازی کاربرد زیادی دارد. مجموعه های راف این تئوری با تحلیل جدولهای داده سروكار دارد.دراین تئوری جدولهای داده می توانند توسط اندازه گیری یا افراد متخصص وآگاه (خبره)بدست آمده باشد.هدف اصلی از تحلیل مجموعه راف به دست آوردن مفاهیم تقریبی از داده های...
46 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : اصلاح الگوی مصرف

بخشی از محتوا : اصلاح الگوی مصرف برخلاف آنچه تصور می شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابعیت بلکه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چرا که تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاستگذار است. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ ترین مصرف کننده است و کاهش مصرف وی با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است.اصلاح الگوی مصرف را می توان در دو ساختار متفاوت بررسی کرد: -اول: ساختار حاکمیتی که خود دو بعد متفاوت را پوشش می دهد. یکی ابعاد سخت افزاری که لازم است شناخته شوند و...
55 اسلاید - 3000 تومان

دانلود پاورپوینت : اقتصاد ايران (قوت‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها)

بخشی از محتوا : تعارضات دیدگاهی عبارتند از‌‌ : انتظار فراهم شدن مجموعه ای از برخورداری‌های مادی و رفاهی و بهبود عرضه خدمات اجتماعی   (همچون درآمد بیشتر، مسكن مناسب تر، بهداشت و دارو و درمان بهتر، تأسیسات وتسهیلات آموزشی گسترده تر، سیستم حمل ونقل كارآتر، شهرها وروستاهای آبادتر و...) بدون پذیرش پیش نیازها، شرایط والزامات رشدوتوسعه اقتصادی، و ازجمله افزایش پیوسته سرمایه گذاری‌ها وتولید كالاها وخدمات دركشور؛انتظار حل و فصل دشواری‌های اقتصادی (مثلاً كنترل تورم)، بدون كاربرد روش‌های علمی منظم واتخاذ رویكردهای سیستمیك نسبت به شناخت علل...
49 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : سازمان‌های بین المللی پولی و مالی

بخشی از محتوا : دفتر حسابرسی داخلی دفتر حسابرسی داخلی، صندوق هم درستی و صحت و سقم کاربرد کنترلهای اداری و مالی و روشهای مورد استفاده صندوق را بررسی و به مدیران صندوق گزارش می‌کند. تشکیلات بانک جهانی بانک جهانی متشکل از دو مؤسسه بین‌المللی به نامهای«بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» و«مؤسسه بین‌المللی» است. در این فصل به مطالب مربوط به آنها مانند اهداف، سازمانها و تشکیلات و ... پرداخته می‌شود. مناقصه رقابتی بین‌المللی (ICB) مناقصه رقابتی بین‌المللی (ICB) باید در سطح بین‌المللی مطرح شود و شامل دو مرحله است...
261 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روش تحقیق در علوم انسانی

بخشی از محتوا : انواع دیدگاه های شناختی الف-دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیوسم ب-دیدگاه عقل گرایی ج-دیدگاه استنباطی د-دیدگاه ساختاری ه-دیدگاه هرمنوتیک متغیر ها بر اساس رابطه الف)متغیرهای مستقل : نقش علت را به عهده میگرند و بر متغیرهای دیگر تاثیر میگذارند. ب) متغیرهای تابع یا وابسته : این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند . ج) متغیرهای میانگر یا واسطه: متغیری است که گاه به عنوان متغیر مستقل و تابع قرار میگیرند . استفاده از آرشیو ها: روزنامه ها ،جراید ، تصاویر معمولی و ماهواره ای ،نقشه ها ، فیلم ها و...
305 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : معایب درآمد واقعی سرانه 1- عدم توجه به نحوه و روش توزیع درآمد 2- عدم توجه به هزینه های جانبی توسعه اقتصادی ویژگیهای مهم توسعه اقتصادی تدریجی بودن خودگردانی واستمرار self – sustained خود اتکائی خود کفائی مرحله صدور کالا بعد از وقوع انقلاب صنعتی  استفاده از ماشین برای تولید محصولات  تولید انبوه  تولید بیش از تقاضای موجود در بازارهای غربی  استمرار چرخ های کارخانه های ممالک اروپای غربی در گرو پیدایش بازارهای جدید شکل گیری تراکم سرمایه اسمیت تراکم سرمایه در اقتصاد را نیز یک امر...
292 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف توسعه اقتصادی توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به  مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است. توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود نمی  شود بلکه در بعد گسترده تری مسائل مربوط به فقر،  نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد. ویژگی های توسعه اقتصادی    1- تدریجی بودن 2- خودگردانی و استمرار 3- خود اتکایی 4- خود کفایی فرضیات مدل مارکس عبارتند از: 1. دستمزد در سطح حداقل...
391 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : فیزیوکراسی : طرفداران فیزیوکراسی یا حامیان نظام طبیعی جایگاه مهمی برای دولت قائل نبودند. به عقیده ایشان نظام طبیعی خود، تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست. تحلیل زمانی از نقش و اندازه دولت :  از زمان کلاسیک ها تا ابتدای دهه 90 میلادی می توان گفت که عمده کشورهای جهان به سمت نقش بیشتر دولت در اقتصاد رفته اند. نظریه عدم دخالت دولت در توزیع درآمد : این نظریه متعلق به توماس هابز وجان لاک می باشد. ایشان معتقد هستند که مکانیزم بازار خود عادلانه عمل می کند و هر کس باید مجاز باشد تا از حاصل...
244 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول علم اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان)

بخشی از محتوا : جان مینارد کینز (اقتصاددانان بزرگ انگلیسی): 1- مشکلات بیکاری عمومی و رکود اقتصادی را تنها نمی‌توان با بکارگیری نظریه اقتصادی متداول که عمدتاً تکیه بر اقتصاد خرد دارد، درک کرد. 2- سطح بالای بیکاری نیروی کار را تنها نمی‌توان با تعدیل خودکار مزدها و قیمت‌ها از طریق نیروهای بازار عرضه و تقاضا از میان برداشت. وظایف بانک‌ها  پذیرش سپرده  عامل پرداخت  انتشار اسکناس (فقط بانک مرکزی)  ارائه وام به مشتریان  سایر خدمات هدف‌های اصلی سیاست پولی  حفظ اشتغال کامل  تثبیت...
283 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد آموزش و پرورش

بخشی از محتوا : فن تیونن :  هر یک از افراد جامعه واجد توانایی ها و کفایت های گوناگون خویش است که می تواند در فرایند تولید به کار افتد و ایجاد ارزش اقتصادی نماید لیکن دولت ها این طبیعت سرمایه ای انسان ها را غالباً به رسمیت نمی شناسند.  سرمایه گذاری در آموزش و پرورش  هر قدر حجم سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، توانائی های مردم توسعه بیشتری خواهد یافت و سرمایه انسانی ایجاد شده زمینه های رشد و نوآوری را در جامعه و اقتصاد به ارمغان می آورد. ارزش حا ل اگر فرض شود که در جامعه ای تورم وجود ندارد، آیا باز  می توان گفت که ارزش یک مقدار پول...
246 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد 1 (نسخه اول)

بخشی از محتوا : عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کننده عبارتند از: 1- قیمت کالای مورد نظر 2- درآمد مصرف کننده 3-قیمت کالاهای مرتبط 4-سلیقه و ترجیحات مصرف کننده 5- انتظارات عوامل مؤثر بر عرضه بنگاه عبارتند از: 1- قیمت کالای مورد نظر 2- هزینه های بنگاه 3- انتظارات فروض اساسی رفتار مصرف کننده عبارتند از: 1- اطلاعات کامل 2- توانایی رتبه بندی اثر جانشینی  اثر جانشینی حاصل از تغییر قیمت عبارت از تغییر در مصرف کالا  در  نتیجه  تغییر قیمت آن کالا است به طوری که مصرف کننده بر روی همان  منحنی  بی...
276 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تغییرات در تقاضا افزایش (کاهش) در تقاضا اشاره بر این داردکه مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید مقدار بیشتری (کمتری) از کالا در هر قیمت از روی جدول ( منحنی ) می باشند. عوامل موثر در کشش تقاضا 1- تعداد جانشینهای  یک کالا ،هر قد ر تعداد جانشین های یک کالا زیاد باشد، کشش قیمتی آن کالا بیشتر  است . 2- دوره زمانی تعدیل  ،اگر دوره زمانی  تعدیل، طولانی تر باشد، کشش قیمتی افزایش می یابد . اثر جانشینی در شرایط نبود تبلیغ تصوری: -  تقاضا را کم کشش می‌کند. -  تقاضا برای محصول را افزایش می‌دهد. قیمت عوامل...
368 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد 2

بخشی از محتوا : سود اقتصادی -  سود اقتصادی عبارت از تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل(شامل هزینه های حسابداری و هزینه فرصت)است. تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری در محاسبه هزینه فرصت  یا هزینه های ضمنی منابع است. -  اقتصاددانان به هزینه فرصت استفاده از سرمایه کارفرما «بازدهی عادی» می گویند. -  هر بازدهی بالاتر و افزون بر بازدهی «عادی »و تمامی هزینه ها (آشکار و پنهان) «سود خالص»یا «سود اقتصادی»نامیده می شود. تعادل کوتاه مدت -  یک انحصارگر درست مثل یک بنگاه رقابت کامل با تولید و فروش در میزانی از محصول که...
486 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : تعریف توسعه اقتصادی  توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به  مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است. توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود  نمی  شود بلکه در بعد گسترده تری مسائل مربوط به فقر، نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد. رشد متعادل مالتوس از طرفداران نظریه رشد  متعادل  اقتصادی است وی معتقد است  ابتدا  باید  بخش  کشاورزی توسعه یابدتا زمانی که به دلیل قانون بازدهی نزولی...
425 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس ریاضیات عمومی و کاربردهای آن

بخشی از محتوا : مجموعه های محدود و نامحدود اگر تعداد عناصر یک مجموعه عدد محدود معینی باشد مجموعه را محدود خوانند، مانند مجموعه روزهای هفته، ولی اگر تعداد عناصر یک مجموعه نامحدود باشد مجموعه را نامحدود گویند. آنالیز ترکیبی مجموعه عملیاتی است که روی حرف یا اعداد، اشیاء یا اشخاص، ... انجام می شود و مقصود از آن تعیین تعداد گروه هایی است که از ترکیبات مختلف این حروف با اعداد یا اشیاء یا اشخاص ... به دست می آید. این عملیات به سه دسته تقسیم می شود؛ تبدیل، ترتیب و ترکیب. توابع  اگر B , A دو مجموعه باشد، هر رابطه از A در B را یک تابع خوانند،...
254 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس کلیات علم اقتصاد (نسخه اول)

بخشی از محتوا : نظام بازار آزاد یا سرمایه داری در این نظام مکانیسم قیمت ها به سؤالات اساسی پاسخ می دهد. در این نظام هیچگونه دخالتی وجود ندارد.   هزینه های ضمنی عوامل  تولیدی  که  بنگاه مالک آن است و وجهی در قبال استفاده  از  آن پرداخت نمی کند مانند ساختمان کارگاه تولیدی، بنگاه به طور ضمنی برای استفاده از آن در نظر می گیرد هزینه های ضمنی تولید می گویند.  تحولات اقتصاد کلان پس از کینز پس از جنگ جهانی دوم عقاید کینز  به  شدت مورد توجه قرار گرفت و در  دهه 60  به  اوج  محبوبیت خود رسید. بروز رکود تورمی در دهه...
232 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس کلیات علم اقتصاد (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : سؤالات اساسی که هر نظام اقتصادی با آن مواجه است: 1- چه کالاها و خدماتی باید تولید شود؟ 2- از هر کدام از کالاها و خدماتی چقدر باید تولید شود؟ 3- کالاها و خدمات چگونه باید تولید شود؟ 4- کالاها و خدمات چگونه باید توزیع شود؟ نظام اقتصاد متمرکز - در این نظام دولت بیشترین فعالیت دارند. - دولت نقش اساسی در تولید و توزیع دارد. - در این نظام کمیته برنامه ریزی  مرکزی به سؤالات اساسی پاسخ می دهد. درآمد مصرف کننده درآمد مصرف کننده حاصل تمام  دریافتیهای او در یک دوره زمانی معین است. تقاضای مصرف کننده ...
248 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس کلیات علم اقتصاد (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : مکتب پست کینزین - اقتصاد  گرایشی برای خود اصلاح گری ذاتی ندارد. - دخالت در اقتصاد غیر قابل انکار است. - فرض وجود رقابت کامل غیر واقعی است. - پول  یک عامل و یک متغیر اقتصادی صرف است ولی یک عامل بسیار مهم اساسی است. - سیاستهای درآمدی و برنامه ریزی به عنوان سیاستهای مکمل سیاستهای ارشادی دولت باید به کار گرفته شود. تعریف علم اقتصاد اقتصاد دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است برای  به  کارگیری  منابع برای تولید کالاها و  خدمات  و  توزیع آنها بین افراد جامعه برای مصرف. اقتصاد کلان(سیاست های...
442 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس مبانی جامعه شناسی

بخشی از محتوا : فایده جامعه شناسی از چند جهت قابل بررسی می‌باشد: 1- نگاه تازه به محیط اجتماعی 2- شناخت جایگاهمان در جامعه 3- آشنایی با گروه‌های اجتماعی 4- شناخت دیدگاه‌های متفاوت با خودمان 5- تخفیف تعصب‌ها و پیشداوری‌ها تحول تاریخی جامعه شناسی جوان‌ترین علم رشته علوم اجتماعی، جامعه شناسی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی‌اش، بدعت گذاشت. کنت را عموماً بنیانگذار جامعه شناسی می‌دانند. یکپارچگی فرهنگی به سازمان و عملکرد کارکردی و یکپارچه همه عناصر و...
307 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها (نسخه اول)

بخشی از محتوا : وظایف دولت از دیدگاه آدام اسمیت: 1- حمایت از جامعه در مقابل دشمنان 2- ایجاد نظم و اعمال قانون در جامعه 3- ارائه کالا ها و خدمات در جامعه منابع ایجاد درآمد خانوار ها: 1- دستمزد و حقوق 2- دارائی و اموال 3- دولت دیدگاه مطلوبیون در مورد توزیع درآمد: یک تومان درآمد اضافی برای یک ثروتمند ارزشی کمتر از یک تومان درآمد اضافی برای یک فقیر دارد. اثر کشش منحنی عرضه و تقاضا در سوبسید: عرضه بدون کشش: سهم عرضه کننده کامل تقاضا بدون کشش: سهم مصرف کننده کامل تقاضا پرکشش: سهم مصرف کننده...
185 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس نظام اقتصادی صدر اسلام

بخشی از محتوا : کشاورزی و دامداری مهمترین محصول کشاورزی مدینه خرما بود، و نخلستان در کشاورزی مدینه نقش بسزایی داشت. میوه آن غذای اهالی بود و از پوست و شاخه‏ های آن برای خود حصیر و سایبان و سبد می‏ساختند. دانه خرما را آسیا می‏کردند و به عنوان خوراک چهارپایان استفاده می‏نمودند و از عصاره آن برای خود شراب می‏ساختند. به غیر از خرما، جو و غلات دیگر و میوه نیز به عمل می‏آوردند ولی این محصولات به اندازه نخل در زندگی مردم مدینه مؤثر نبود. تجارت و بازرگانی عرب‏ های حجاز، مکه را پایگاه بازرگانی خود می‏دانستند و راه‏های تجارتی منتهی به آن...
239 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس مدیریت اسلامی

بخشی از محتوا : تعریف مدیریت  -  هماهنگ ساختن منابع انسانی ، مادی ، مالی - قبول مسئولیت برای هدایت واداره سازمان - هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران - هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی - هدایت، سازمان دهی ، بسیج کردن و کنترل نیروهای انسانی گفتار نیک و پندار نیک قران کریم سوره زمر آیه 19 : بشارت ده به کسانی که وقتی کلامی را می شنوند ، بهترین ونیکوترین آن را انتخاب می کنند. امور اجرایی 1- سازمان دهی 2- تامین و تخصیص منابع مادی وانسانی 3- ایجاد هماهنگی بین منابع مادی و معنوی 4- هدایت مجموعه   5- نظارت...
201 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول علم اقتصاد

بخشی از محتوا : تعریف علم اقتصاد اقتصاد دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است برای به کارگیری منابع برای تولید کالاها و خدمات و توزیع آنها بین افراد جامعه برای مصرف. درآمد مصرف کننده درآمد مصرف کننده حاصل تمام دریافتیهای او در یک دوره زمانی معین است. تقاضای مصرف کننده برای کالای نرمال (معمولی) با درآمد رابطه مستقیم دارد. تقاضای مصرف کننده برای کالای پست با درآمد رابطه معکوس دارد. هزینه های ضمنی عوامل تولیدی که بنگاه مالک آن است و وجهی در قبال استفاده از آن پرداخت نمی کند مانند ساختمان کارگاه تولیدی، بنگاه به طور ضمنی برای استفاده...
287 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول علم اقتصاد 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف سرمایه گذاری : -فرآیند استفاده از منابع تولیدی برای تولید یک سرمایه جدید را سرمایه گذاری گویند. -سرمایه گذاری عاقلانه : اگر فواید آینده سرمایه گذاری بیشتر از هزینه امروز سرمایه گذاری باشد آن سرمایه گذاری را عاقلانه گویند. -هزینه فرصت سرمایه گذاری : مقدارمصرفی است که امروز ازآن چشم پوشی می کنیم. منحنی امکانات تولید : تعریف منحنی:منحنی است که کلیه ترکیب های ممکن از دو کالا یا خدمت را که می توانند تولید شوند نشان می دهد مشروط برآن که از کلیه منابع تولیدی بصورت کارآمد استفاده...
257 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : منحنی عرضه: مکان هندسی مقادیر مختلفی از کالا است که تولیدکننده در یک دوره زمانی معین در قیمتهای مختلف حاضر به تولید و ارائه به بازار می‌باشد هزینه‌ها در کوتاه‌مدت: هزینه ثابت کل: TFC هزینه متغیر کل: TVC هزینه کل: TC TC=TFC+TVC منحنی عرضه بلندمدت: منحنی عرضه بلندمدت: در صنایع با هزینه ثابت افقی است در صنایع با هزینه کاهنده نزولی است در صنایع با هزینه فزاینده صعودی است مفهوم بازار انحصار کامل: انحصار خالص به بازاری اطلاق می‌شود که در آن یک بنگاه به عرضه کالا مشغول باشدبرای...
215 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن: علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده ، انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته در اختیار او قرار داده است. منحنی امکانات تولید: منحنی امکانات تولید ، منحنی است که کلیه ترکیب های ممکن از قبیل کالاها و خدمات که می توانند تولید شوند را نشان می دهد ، باید توجه نمود که نقاط روی منحنی امکانات تولید نتیجه اشتغال کلیه منابع موجود به صورت کارآمد می باشد و عدم اشتغال و عدم کارآیی دو مفهوم دیگر اقتصادی است که توسط منحنی امکانات تولید می توان آنها را نشان داد. اثر درآمدی: برای معرفی...
243 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول علم اقتصاد 1 (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تعریف علم اقتصاد: اقتصاد دانش چگونگی انتخاب مردم وجامعه است برای به کارگیری  منابع برای تولید کالاها و خدمات و توزیع آنها بین افراد جامعه برای مصرف می باشد. منحنی امکانات تولید: مکان هندسی ترکیبات مختلفی ازدوکالا است که می توانند در یک اقتصاد در یک دوره  زمانی  معین ، در شرایط حداکثرکارایی و اشتغال کامل منابع تولید شوند. قانون بازدهی نزولی: در هرمرحله از  تولید  هر کارگراضافی میزان کمتری  از  کارگرقبلی به محصول می افزاید. تقاضای مصرف کننده: مصرف کننده از مصرف کالاها و خدمات رضایت...
308 اسلاید - 4500 تومان
پاورپوینت درس های رشته مدیریت
پاورپوینت های تخصصی مدیریت استراتژیک
پاورپوینت های تخصصی بازاریابی
پاورپوینت های تخصصی کارآفرینی
پاورپوینت های مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت های مدیریت رفتار سازمانی
پاورپوینت های مدیریت عمومی
پاورپوینت درس های رشته اقتصاد
پاورپوینت های تخصصی اقتصاد
پاورپوینت درس های رشته حسابداری
پاورپوینت استانداردهای حسابرسی
پاورپوینت استانداردهای حسابداری
پاورپوینت درس های رشته حقوق
پاورپوینت درس های رشته روانشناسی
پاورپوینت درس های رشته علوم تربیتی
پاورپوینت دروس رشته مهندسی صنایع
پاورپوینت دروس مهندسی کامپیوتر و IT
پاورپوینت دروس الهیات و علوم اسلامی
پاورپوینت درس های رشته علوم اجتماعی
پاورپوینت دروس جغرافیا و منابع طبیعی
پاورپوینت دروس رشته زبان و ادبیات فارسی
پاورپوینت درس های رشته اقتصاد کشاورزی
پاورپوینت درس های رشته آمار
پاورپوینت درس های رشته ریاضیات
پاورپوینت درس های رشته تاریخ
پاورپوینت درس های رشته تربیت بدنی
پاورپوینت درس های رشته زمین شناسی
پاورپوینت درس های رشته زیست شناسی
پاورپوینت درس های رشته شیمی
پاورپوینت درس های رشته فیزیک
پاورپوینت درس های رشته کتابداری
پاورپوینت درس های رشته ادبیات انگلیسی