circle

دانلود پاورپوینت دروس رشته علوم تربیتی

circle
listtitle-bottom

دانلود پاورپوینت : شيوه ارائه مطالب علمي و فني

بخشی از محتوا : فراروندهای تشکیل دهنده ارائه : فراروند پیام اندیشی  فراروند پیام سازی  فراروند پیام پیرایی  فراروند پیام فرستی  فراروند پیام گیری فراروند پیام کاوی ( تحلیل پیام ) فراروند فهم ( عقلی شهودی ) یا حس پیام خصوصیات شخصی – شخصیتی مخاطب: آمادگی  روحی – جسمی داشتن حداقل دانش اولیه لازم داشتن ملزومات پیام گیری ، پیام کاوی ، و درک حس اهمیت قائل شدن برای ارائه داشتن دقت – صبر – ودر عین حال شوق در پیام گیری، پیام کاوی، و درک یا حس پیام داشتن شناخت از ارائه کننده
50 اسلاید - 3000 تومان

دانلود پاورپوینت : نقش دانشگاه ها در نهضت توليد علم

بخشی از محتوا : مهمترین موانع تولید علم در كشور كدامند؟ «پژوهش» كندوكاو و تكاپوی فكری و ذهنی انسان برای روشن كردن مجهولات، رفع ابهامات و یافتن پاسخ به مسایل حل نشده جوامع انسانی است كه فرایند آن به تولید علم می‌انجامد و «علم» نیز شالوده «فناوری» است. این دو، علم و فناوری كه از اركان توسعه پایدار به شمار می‌آیند هر گاه با فرهنگ اصیل و پویای جامعه بیامیزند افق‌های جدید و روشنی را به روی انسان‌ها می‌گشایند و تحولی در بینش، شیوه زندگی، آموزش، كار، ارتباطات، فرصت‌های شغلی، تجاری، اقتصادی و ... ، پدید می‌آورند. روشن است...
25 اسلاید - 1500 تومان

دانلود پاورپوینت : راهنماي ارزيابي دروني

بخشی از محتوا : گام اول: معرفی ارزشیابی درونی از آنجا كه ارزشیابی درونی در شكل نوین خود برای بسیاری از واحدهای آموزشی ناشناخته است و اكثریت اعضاء هیأت علمی به واسطه ماهیت رشته خود با این فرایند آشنا نیستند، بنابراین لازم است كه در ابتدا اعضاء‌ هیأت علمی با این علم آشنا گردند. كمیته ارزشیابی درونی هر گروه باید دارای ویژگی‌های ذیل باشد: اصل مهم مشاركت اكثریت اعضاء هیأت علمی‌گروه می باشد. این افراد باید نسبت به واحد مورد نظر (‌برنامه آموزشی، مؤسسه)‌ اطلاعات كافی داشته باشند. بهتر است كمیته شامل نمایندگان همه دست اندركاران...
84 اسلاید - 3000 تومان

دانلود پاورپوینت : تجزيه و تحليل خطاهاي انساني

بخشی از محتوا : PHEA در PHEAكلیه ی خطاهای انسانی ممكن در هر یك از وظایف شغلی پیش بینی شده و راهكارهای ریكاوری  هر كدام از آنها شناسایی شده و راه حل های مناسب جهت حذف یا كاهش آنها ارایه می گردد.این بررسی در وظایف شغلی حساس و آسیب پذیر نسبت به خطاهای انسانی انجام خواهد شد و در نهایت اقدامات كنترلی مناسب جهت پیشگیری و كاهش خطاها و محدود كردن پیامدهای ناشی از آنها توصیه می شود. روشهای پیشگیری و كاهش خطاهای انسانی اتوماسیون سیستم های قابل تحمل نسبت به خطاهای انسانی تعدیل پیامدهای انسانی رفتارهای محدودكننده كاهش پیچیدگی فعالیت...
18 اسلاید - 1500 تومان

دانلود پاورپوینت : مديريت آموزشي

بخشی از محتوا :

افزایش پرمایگی

افزایش تطبیق پذیری و انعطاف پذیری كاركنان
افزایش خبرگی
گسترش و بهبود وضعیت در بازار
 افزایش ظرفیت تولید
بهبود اقتصادی تولید
افزایش توانایی در واكنش نسبت به تغییرات.

الگوی منطقی

یك الگوی منطقی عبارت است از نمایش جریان مواد و فرایندهای لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمان یا برنامه‌های اجرایی موجود در آن.بر این اساس، این الگو عبارت است از نمایش ترتیبی از طرح‌ریزی برنامه، اجرا و ارزیابی كه در آن، تمامی عناصری كه بر افراد و اتحادیه تاثیر مثبت می‌گذارند مورد شناسایی قرار می‌گیرند.

19 اسلاید - 1500 تومان

دانلود پاورپوینت : روش ارتقای سلامت

بخشی از محتوا : آموزش سلامت به دانشجویان سالانه هزاران نفر از دانش آموزان فارغ التحصیل از مدارس در دانشگاه ثبت نام می كند . بنابراین دانشكده ها و دانشگاه ها نیز موقعیت مهمی برای كاهش رفتارهای مخاطره آمیز در بین بسیاری از جوانان می باشد .مراكز بهداشت دانشجویی می توانند به توانمندسازی دانشجویان برای پذیرش مسوولیت سلامتشان از طریق آموزش ، پیشگیری تشخیص زود هنگام بیماری و درمان كمك كنند . برنامه های ارتقای سلامت در محل كار مجموعه فعالیت های مشتركی است كه برای كاهش هزینه مراقبت های بهداشتی ، بهبود روحیه كاركنان، كاهش غیبت از محل كار و بهبود...
39 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : مديريت نظام آموزشي

بخشی از محتوا : ویژگیهای آموزش نظام‌مند -افزایش قابلیت تصمیم‌گیری و توانایی در پاسخ درست به پرسشهایی در قالب چه‌كسی، چه چیزی، چه وقت، كجا، چرا و چگونه -دستیابی به دیدگاهی كلی در فرایند آموزشی -پیگیری و اجرای فرایندی منظم برای جمع‌آوری و تحلیل الزامات عملكرد فردی و جمعی و توانایی در برآوردن نیازهای آموزشی تعیین شده -كسب اطمینان از این‌كه برنامه‌های آموزشی و تمهیدات پشتیبانی مورد نیاز به طور مستمر در چارچوبی موثر و كارامد توسعه می‌یابد و همواره انطباق لازم بین سیاستها و نیازهای متنوع موجود در محیطهای پرتغییر ایجاد...
35 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : نظام جديد آموزش كاركنان

بخشی از محتوا : دوره های آماده سازی به آن دسته از دوره های آموزشی اطلاق می گردد كه فرد را برای پذیرش مسئولیت های جدید یا پست های بالاتر در آینده آماده می كند . این دوره ها معطوف به مشاغل یا مسئولیت هایی است كه در آینده ممكن است به فرد محول گردد . اینگونه دوره ها برای آماده كردن فرد برای پست های سرپرستی و مدیریت و یا مشاغلی كه نتایج ارزشیابی آن را توصیه نموده است ، می باشد . این دوره ها در حین خدمت ارائه می گردد و ممكن است قبل از احراز پست بالاتر و یا بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی كاركنان ارائه گردد . دوره های آموزشی بهبود مدیریت به آموزش هایی اطلاق...
43 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : آموزش و ارتقای سلامت جامعه

بخشی از محتوا : آموزش سلامت مبتنی بر جامعه در چهار موقعیت عمده مداخله می کند : 1 – موقعیت مدارس : به عنوان معبری مهم برای دسترسی به کل جمعیت جامعه بویژه برای آموزش کودکان و نوجوانان 2 – موقعیت محیط کار : به عنوان فرصت مناسبی برای اجرای برنامه ها و سیاست های آموزش سلامت و اقدامات محیطی حامی سلامت 3 – موقعیت مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی : با هدف استفاده بهینه از “ لحظه مناسب برای تعلیم “ 4 – موقعیت جامعه : برای پوشش باقیمانده جمعیت که در سه موقعیت فوق تحت پوشش برنامه های آموزش سلامت نبوده اند . نتایج ارتباطات برای سلامت...
36 اسلاید - 2500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد آموزش و پرورش

بخشی از محتوا : تعریف و مفهوم سرمایه انسانی:  - سرمایه انسانی به صورت کنونی در تاریخ عقاید اقتصادی ناشناخته مانده، زیرا در تقسیم بندی سه گانه عوامل تولید، جایی برای سرمایه انسانی در نظر گرفته نشده است.  - سرمایه انسانی به کیفیت انسانها و کیفیت توانائیهای فردی می پردازد.  - در سرمایه انسانی به صلاحیت ها و قابلیت های تولیدی افراد که عمدتاً ناشی از سرمایه گذاری در آموزش ایشان می باشد اشاره دارد.  - اهمیت آثارغیر پولی آموزش در سرمایه انسانی اخیراً مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته، و از جمله میلتون فریدمن آن را « سرمایه مصرفی...
246 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش بزرگسالان (نسخه اول)

بخشی از محتوا : آموزش بزرگسالان در ایران: در کشور ایران آموزش بزرگسالان ازهمان ابتدای سکونت آریایی ها مطرح بوده است. قبل از اسلام ، آموزش وپرورش سخت طبقاتی بوده است.عده محدود و خاصی از درباریان و اشراف زادگان از آموزش بزرگسالان بهره مند بودند.  آموزش بزرگسالان بیشتر به تربیت جنگاوران و فرماندهان نظامی و تربیت رهبران مذهبی می پرداختند. عمده اهداف آموزش سالمندان: آموزش بزرگسالان را با نیازهای مردم و اوضاع و احوال محیط روستائی منطبق سازد. آموزش بزرگسالان  را فراتر از خواندن و نوشتن برد. اطلاعاتی در زمینه های اجتماعی ، بهداشتی ،...
157 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش بزرگسالان (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : آموزش بزرگسالان شامل فعالیتهای سازمان یافته زیر است: 1.سوادآموزی 2.آموزشهای فرهنگی 3.آموزشهای فنی و حرفه ای 4.آموزشهای تکمیلی 5.آموزشهایی برای ارضای نیازهای روانی،سرگرمی و افزایش وسعت دید و بهبود نگرش بزرگسالان به زندگی و جهان. بررسیهای آماری: طبق تحلیل آمارهای چهار دوره سرشماری تنهاراه مبارزه قاطع با بی سوادی گسترش آموزش ابتدایی و جلب افراد لازم التعلیم به مدرسه است.زیرا سرچشمه بی سوادی آنجاست.اگر وسایل اجرایی قانون تعلیمات اجباری  فراهم نشودگسترش آموزش بزرگسالان و فعالیت های سواد آموزی کارساز نخواهد...
189 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش بزرگسالان (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : تعریف آموزش بزرگسالان: فرایندی سازمان یافته به منظورایجادآگاهی.شناخت ومهارت در  بزرگسالان تا بتوانند در جهت تکامل وتعالی حرکت کنندو درسرنوشت جامعه خودازلحاظ اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مشارکت فعالانه داشته باشند. تفاوت آموزش رسمی و غیر رسمی: در آموزش  غیر رسمی شکل  و فرم  آموزش متناسب باهدف آن است. شکوفائی  استعدادها  و رشد  خلاقیت ازاهداف  مهم آن  است. براصول  عدم  تمرکز ، مشارکت مؤثر گروهی، ماهیت  آزاد منشا نه و مردمی بنیان نهاده شده است. نظر دیوئى نسبت به اهداف: دیوئى با بعضى...
152 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش بزرگسالان (نسخه چهارم)

بخشی از محتوا : آموزش غیر رسمی: تربیت معمولا به دو نوع تقسیم می شود : -غیر عمدی:  که منظور از آن همــان کنش متقابل میان انسان و محیط (اعم ازطبیعی واجتماعی)است. -عمدی: که منظور ازآن مداخله آگاهانه و هدفمنـد افراد رشد یافته در کنش های متقابل میان افراد در حال رشد ومحیط طبیعی و اجتماعی است که منجر به نوعی نظام تربیتی سازمان یافته میشود. انگیزه و تصور فرد از خود: -تصور فرد از خود یکی از مهمترین عواملانگیزش برای بزرگسالان است.بین تصور ازخـود و خلاقیت و یادگیــری رابطـه مستقیم وجود دارد.  -سن ، جنس ، وزن ، قد و.... -تمایلات ، آرزوها ،...
129 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تربیت نیروی انسانی: تربیت این نیرو در سطوح مختلف و به تناسب نیاز جامعه در بخشهای کشاورزی صنعت و خدمات از وظایف مهم نظام آموزش و پرورش ا ست. اهداف علمی آموزشی: تحقیق تعقل و تفکر تعلیم تعلم و تربیت هدایت استعدادها شناخت جهان ترویج زبان و خط فارسی توسعه علوم و فنون کتابخوانی مشارکت و همکاری اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه: در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوانان وجوانان بروز می کند قدرت یادگیری آنان به حد اعلا می رسد و به مرحله اندک ارزشهای اجتماعی اقتصادی و معنوی می رسند...
299 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : هیئت صاحبنظران شامل: -وزیر آموزش و پرورش با داشتن حق رای می‌تواند در جلسات شرکت نماید -معاونان پژوهشی ،‌آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش -سه تن از اعضای کنونی شورای تغییر نظام آموزش و پرورش -نماینده وزیر آموزش و پرورش که برای تغییر نظام آموزشی معرفی می‌نماید اهداف زیستی: 1-تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی با فراهم کردن شرایط مناسب. 2-تقویت روحیه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست. 3-پرورش روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه‌ای برای رشد معنوی انسان آموزش و پرورش دوره...
225 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش وپرورش تطبیقی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : مطالعات این دوره به چهار گروه تقسیم می شوند: 1-جهان شمول بودن 2-انتشار مجموعه های آماری درباره جنبه های مختلف نظام آموزش وپرورش 3-مقایسه سیستم های تعلیم و تربیت ممالک مختلف با استفاده از  آمارهای جمع آوری شده 4-گسترش مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش نتایج مطالعات کندل: 1-نظامهای آموزش وپرورش دموکراتیک بهتر از سایر نظامهای تعلیم وتربیت می باشد. 2-اداره امور به شیوه مرکزی به خصوص در سازمانهای تعلیم وتربیت مناسب نیست. 3-غایت وهدف آموزش وپرورش باید رشد وتوسعه همه جانبه انسان باشد.  نقش دانشگاهها...
308 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش وپرورش تطبیقی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : ویژگی های دوره اقتباس فرهنگی: اکثر افراد این دوره بطور کلی سعی کردند ، در لابلای نوشته ها و گزارشات و مطالعات این را به اثبات برسانند که آگاهی و شناخت درباره تعلیم و تربیت کشوری توسط کشور دیگر از نقطه نظر فراگیری و سرمشق گیری مفید بوده است. اکثر مطالعات از درجه علمی ، کمی برخوردار بوده اند. تعریف سواد آموزی کارساز(Functional Literacy): سواد آموزی کارساز ، آموزش حرفه ای است. نیروی محرکه و جان تازه ای به مبارزه در امر سواد آموزی بخشیده ، آموزش سواد با تعلیم حرفه و کار همراه است. ضریب گذر تحصیلی: به نسبتی از شمار دانش آموزان که...
250 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش و پرورش کودکان استثنایی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی: هر یک از انسانها در مفهوم  عام و گسترده استثنایی هستند. زیرا با یکدیگر از ابعاد مختلف وجودی تفاوت دارند اما این تفاوتها در اکثر افراد احتمالأ چشمگیر نیست و لذا آن گروه را هنجار یا متوسط تلقی می کنند ولی آنچه مد نظر است تفاوتهای فاحش پاره ای از انسانها در زمینه های گوناگون با گروه اصطلاحأ هنجار یا متوسط است. تعریف تیز هوشان و با استعداد ها: نخستین نکته درباره این افراد این است که هیچ تعریف مطلق وکامل مورد قبول همگان وجود ندارد زیرا تیزهوشها به یک نسبت تیزهوش نیستند و تمام افراد با استعداد...
194 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش و پرورش کودکان استثنایی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : چگونگی سنجش تفاوتهای بین فردی و درون فردی: برای اینکه بتوانیم تفاوتهای بین فردی و درون فردی را دقیق تر بسنجیم و به مفهوم واقعی استثنایی پی ببریم به وسایلی برای سنجیدن نیاز داریم تا بدین وسیله بتوانیم آموزش و پرورش متناسب با شناخت همه جانبه ی آنها و متناسب با توانایی ها و رغبتها ارائه دهیم.این وسایل سنجش عبارتند از:آزمونهای روانی,برای ساختن آزمونهای روانی و نیز تعبیر و تفسیر نتایج این آزمونها از منحنی احتمالات طبیعی فرضی استفاده می شود. مسیر تارهای عصبی بینایی: تارهای عصبی نیمه راست هر چشم به سمت راست مغز و تارهای عصبی نیمه چپ...
250 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس آموزش و پرورش کودکان استثنایی (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : محاسن برنامه ویژه برای آموزش و پرورش تیز هوشان: 1- استفاده کردن از تواناییهای ذهنی برجسته آنان 2- کاهش اتلاف وقت 3- امکان تجلی استعدادهای خلاق و نیز ایجاد رقابت 4- رسیدگی به وضعیت ذهنی – عاطفی و اجتماعی 5- امکان تحقیق درباره ویژگیهای تیز هوشان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر: - کسب تجارب موفقیت آمیز - فراهم کردن بازخورد - تقویت پاسخهای درست - تعیین سطح بهینه در انجام امور قبل از شروع آموزش در آموزش به کودکان نابینا ، نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:   1 -تقویت حس شنوایی و لامسه  2- آموزش...
168 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس ادبیات کودکان

بخشی از محتوا : ادبیات عامیانه: به صورت ادبیات شفاهی و غیرمکتوب رایج بوده است، از جمله آثار مکتوب سیاست‌نامه وقابوس‌نامه و گلستان و بوستان سعدی ومثنوی مولوی و  اردشیر بابکان است. مراحل رشد از دیدگاه اسلام:  اسلام به مسئله رشد بسیار اهمیت می‌دهد و هدف از این توجه خاص، رساندن انسان به غایت اصلی و نهایی او می‌باشد، که همان رسیدن به فطرت والای انسانی و شناخت حقیقی و واقعی خداوند است. از جمله این عواملی که اسلام در رشد فطرت می‌داند عامل فطرت و وراثت و محیط و خانواده است. داستانهای واقعی: الف) از طریق این داستانها کودک...
200 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول برنامه ریزی آموزشی

بخشی از محتوا : عواقب جدی تغییرات شتاب زده در جوامع سنتی: فرزندان ونسل جوان نسبت به شیوه هاکهن خانوادگی سلب اعتماد نموده،لذا مجموع آموزشهای غیر رسمی  مرسوم در  این جوامع در  معرض  زوال و نابودی قرار می گیرد و نسل جوان بیشتر و بیشتر به نظام آموزش رسمی و مدرسه ای متکی است. توسعه درون زا: به این معنا است که هرفرهنگی خود مسئوولیت گزینش راه آینده رابه عهده می گیرد  و همکاریهای متناسب و لازم در این زمینه راتعیین می کند. تجزیه و تحلیل یک گروه سنی: شیوه ای است برای نمایان کردن جریان دانش آموزان درطی یک دوره تحصیلی با توجه به...
290 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس برنامه ریزی درسی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : منطق گرایی علمی: طرفداران این دیدگاه معتقد هستند که کارکرد و نقش اصلی مدرسه عبارتست از تقویت و رشد قوای ذهنی دانش آموزان در آن دسته از موضوعات درسی که ارزش بالای یادگیری دارند.این دیدگاه بر محتوا تاکید داشته و کارکرد مدارس پرورش عقلی فرد از طریق انتقال میراث فرهنگی و فراهم کردن زمینه فراهم کردن زمینه فرا گیری قوی ترین و غنی ترین دستاوردها و آثار عقلی بشر است. و یا به بیان دیگر به تقویت قوای ذهنی فرد تکیه دارد. و فقط در مدرسه فرا گرفته میشود. این گروه همراه آثار بزرگ و ایده های بزرگ به میان می آورند. وحدت محتوا: در وضعیت کنونی...
202 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول بهداشت و کمک‌های اولیه

بخشی از محتوا : مشخصات پوست: پوست از دولایه اپیدرم(برون پوست )وپوست حقیقی یا جلد تشکیل شده است.اپیدرم دارای چند لایه است خارجی ترین لایه آن بنام لایه شاخی از چند ردیف سلول مرده تشکیل شده است. اختلالها وبیماریهای چشم: شامل: اختلالات انکساری ، دوربینی ، نزدیک بینی ، وآستیکماتیسم ، شب کوری و کوررنگی است.اختلالات عضوی ، اسرابیم(لوچی) ، کاتاراکت ، نیستاگموس و پتوزیس است مشخصات روده باریک: روده باریک محل اصلی جذب غذا در لوله گوارش است وحدود 5/2 سانتیمتر قطر و6 تا 7 متر طول دارد وشامل تهی روده ، روده دراز و دوازدهه است سطح داخلی روده باریک...
127 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول مدیریت آموزشی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : « رسوم و سنت های فرهنگی » -هر جامعه ای رسوم و سنت های خاص خود را دارد. -عادات و رسوم مورد احترام هر جامعه اثرات نیرومندی بر آموزش و پرورش دارند. « مقایسه عدم تمرکز ساختاری و اداری » -ساختار غیر متمرکز سلسله مراتب جدید بوجود می آورد. -عدم تمرکز اداری سلسله مراتب جدید به وجود نمی آورد. -در عدم تمرکز ساختاری،اختیار نهایی منتقل می شود -در عدم تمرکز اداری اختیار تصمیم گیری تفویض می شود ولی اختیار نهایی خیر، -در عدم تمرکز ساختاری،هر واحد در امور مربوط به خود مستقلا تصمیم گیری می کند. -در ساختار اداری...
269 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول مدیریت آموزشی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : مدیران آموزشی: کسانی هستند که  در تصمیم گیریهای آموزش و پرورش نقش دارندو رفتارو عمل آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیماًتحت تأثیر قرار می دهد. کنترل دولتی: دولتها در این قرن پی برده اند که آموزش و پرورش با رفاه و پیشرفت جامعه رابطه نزدیکی دارند برخی کشورها جهت کنترل فقط به مدارس دولتی اجازه فعالیت می دهند و برخی فعالیت مدارس خصوصی را نیز جایز می شمارند. تمرکز و عدم تمرکز اداری: مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز اداری فقط در سازمانهایی که ساختار متمرکز دارند مصداق پیدا می کند این مفاهیم به رده ها یا سطوحی از مدیریت در...
288 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول و مبانی آموزش و پرورش (نسخه اول)

بخشی از محتوا : سطح انتزاع آموزش و پرورش: سطح انتزاع آموزش و پرورش از سایر شاخه های معرفت بشری این است که آموزش و پرورش الگوههائی را برای تبیین ، توصیف ، اکتشاف و اختراع برقرار می کند و این الگوهها را در رابطه با روشهائی که الگوهها از طریق آن ها عمل می کنند ، مورد مطالعه قرار می دهد. تعریف نیاز از دیدگاه روانشناختی: تنش هائی است  که در نتیجه بهم خوردن تعادل اورگانیسم به وجود می آید تا مجددا اورگانیسم پویا ، بطور مداوم ، واکنشهایی در جهت از بین بردن نیروهای عدم تعادل از خود نشان می دهد. مراحل تعادل یا عدم تعادل: در طول جریان رشد و...
242 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول و مبانی آموزش و پرورش (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : ملاکهای معرفت نظام یافته مستقل: 1-سطح انتزاع مفاهیم مربوط به خود 2-روشهای تفکر یا استدلال 3-هدفهای که هر دانش پایه دارد 4-سنخ و نمودهای قوانین اخلاقی تفاوتهای موجود میان روانشناسی و آموزش و پرورش: خطری که آموزش و پرورش را تهدید می کند این است که تاکید بیش از حد بر فرایند رشد شناختی موجب میشود به جای توجه اصلی  به مربی و پدیده های مورد علاقه وی به  روانشناسی به ویژه به پدیده های مورد علاقه روانشناسی شناختی معطوف گردد  تغییرات و نیازهای جامعه: - مدارس نه تنها باید نسلی تربیت کنند که هم به مسائل زندگی...
218 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس اصول و مبانی آموزش و پرورش (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : شخص فرهیخته (تحصیل کرده):   کسی است که نه تنها دارای معلوماتی است بلکه فهم بعضی چیزها را هم داراست.البته این فهمیدن باید وسیع و عمیق باشد و نباید زیاد در محدوده باریک یک موضوع معین قرار گیرد. دوره ایران باستان:  منظور از آموزش و پرورش بیشتر رشد و توسعه مهارتهای بدنی مانند شمشیر زنی ،..... و آشنا کردن کودکان و نوجوانان با آداب و رسوم آن زمان بوده است. آموزش و پرورش جدید: آموزش و پرورش جدید به شناخت چگونگی رشد و نمو و قوانین مراحل آن،و کیفیت روان شناختی دانش آموز در مراحل و سنین مختلف زندگی،نیز اثرات محیط بر روی...
288 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس برنامه ریزی درسی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : انواع برنامه ریزی در آموزش وپرورش: در آموزش وپرورش با توجه به هدفی که مورد انتظار است و بنا به حد و قلمروی که در برنامه ریزی مورد توجه است انواع مختلفی از برنامه ریزی وجود دارد. چهار نوع برنامه ریزی وجود دارد: 1-طرح ریزی آموزش و پرورش 2-برنامه ریزی نیروی انسانی 3-برنامه ریزی آموزشی 4-برنامه ریزی درسی سطح کلان: در این سطح هدفهای کلی آموزش وپرورش به هدفهای دوره های تحصیلی تجزیه می شوند.مثلاً: ـ چه بخشی از هدفهای کلی در دوره متوسطه تحقق یابند.نتیجه در این سطح برونداد نامیده می شود. تحلیلی بر نگرشها و...
494 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس بهداشت عمومی

بخشی از محتوا : تعریف سلامتی: طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت سلامتی را در یک حالت رفاه کامل جسمی ، روانی   و اجتماعی نه صرفاً به عنوان فقدان بیماری تعریف کرده است. مراحل مختلف برنامه ریزی:  -تجزیه و تحلیل وضعیت بهداشت  -تعیین اهداف مقطعی و نهایی  -ارزیابی منابع  -تعیین الویتها  -تهیه برنامه تفصیل  -برنامه ریزی خاص و اجرا  -پایش  -ارزشیابی بهداشت دستگاه تنفس: دستگاه تنفس از دوقسمت تشکیل شده است:1- راههای هوایی شامل بینی ، حلق ، حنجره ، نای و نایژه و نایژکها.2-شش ها. جهت افزایش...
205 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

بخشی از محتوا : منابع و آثار و برنامه ها وروشهای آموزش قبل از اسلام: 1 – سنگ نوشته ها 2 – الواح زرین ،گلین ، سیمین 3 – نوشته ها و گزارشات مورخان غیر ایرانی 4 – پاره منابع ایرانی قبل از اسلام مدارس در دوران مغول: نتایج هجوم چنگیز و تیمور علاوه بر قتل و غارت باعث انحطاط اخلاقی شد.  اطمینان مردم به آینده سلب شد و ناامیدی و یاس فراگیر شد.دوران علم رو به کسادی گذاشت.تا اینکه غازان به حکومت رسید و مسلمان شد و ابنیه و عمارات مساجد و مدارس را احداث کرد. اشکالات شیوه ارزشیابی: ارزشیابی به صورت مستمر نیست.ارزشیابی ابراز...
234 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس جامعه شناسی آموزش و پرورش

بخشی از محتوا : جامعه شناسی و آموزش و پرورش: جامعه شناسان: آموزش و پرورش اصلا ”یک موضوع اجتماعی است.آموزش و پرورش جنبه خاصی از فعالیت های اجتماعی است که همواره در جامعه معمول بوده است.توجه جامعه شناسان به آموزش و پرورش به ویژه پس از گسترش آموزش و پرورش در جهان واهمیت پیدا کردن کارکردهای مختلف آن افزایش پیدا کرد. تشکیل نظام تربیتی: اولین کوششهای منظم انتقال و دستاوردهای گروه به نسل جوان تر ، احتمالاً در هاله ای از تقّدس و حول اعتقادات و اعمال دینی شکل پذیرفته است. آموزش امور و مهارت های مورد نیاز گروه اجتماعی به وسیلهافرادی که به آنها جادو...
239 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس راهنمائی تحصیلی و شغلی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تعریف راهنمائی: جریان کمک کننده ای است که بوسیله یک سلسله فعالیتهای منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جنبه انسان بیانجامد و موجبات بهره گیری بیشتر از حداکثر توانائی های بالقوه فرد را درآموزش و پرورش فراهم آورد.مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را در انجام کاری خواستن است به نظر پاترسن: مشاوره جریانی کمکی و تخصصی بین مراجع و مشاور است.  اشتغال در ایام فراغت: دانش آموزان از این طریق نه تنها پولی به دست می آورند و به تدریج خود می توانند نیازهایشان را مرتفع سازند بلکه عملا با خصوصیات مشاغل مورد نظر و...
208 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس راهنمائی تحصیلی و شغلی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف شغل:  از طریق اشتغال فرد فعالانه در جریان تولید مشارکت کرده و پاداشی را به صورت نقدی یا جنسی دریافت می دارد.ازنظرراهنمایی شغلی ، شغل عبارت است ازگروهی از موقعیت های شبیه به هم در یک موسسه ، اداره و یا کارگاه است تعریف راهنمایی تحصیلی: جریان یاری دهنده و منظمی است که دانش آموزان را در انتخاب مناسب دروس و رشته تحصیلی ، اطلاع ازقوانین ومقررات آموزشی وانضباطی مدرسه و آشنایی با مهارت های تحصیلی کمک می کند تا نهایتاً با محیط مدرسه، سازگاری مطلوبی کسب کنند و در تحصیلاتشان موفق شوند ترجیح و انتظار شغلی: در رابطه...
246 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس راهنمائی تحصیلی و شغلی (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : تعریف شغل: از نظر راهنمائی شغلی ، شغل عبارت است از گروهی از موقعیتهای مشابه در یک موسسه اداره ، یا کارگاه که افراد واجد شرایط خاص می توانند این موقعیتها را احراز کنند و وظایف محوله را انجام دهند. محاسن راهنمائی گروهی: از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه است و در زمان کوتاه تری می توان اطلاعات تحصیلی و شغلی را به تعداد کثیری از داوطلبان ارائه داد.گروه مکان مناسبی است تا اعضا یکدیگر را بهتر بشناسند و چیزهای جدیدی را بیاموزند و به  تبادل نظر بپردازند. تعریف انتخاب: انتخاب شغل جریان مستمری است که در یک دوره طولانی و نه...
208 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی اجتماعی

بخشی از محتوا : تفاوت روانشتاسی اجتماعی با قوم شناسی: علیرغم تشابه زیاد این دو رشته روان شناسی اجتماعی علمی تراز قوم شناسی است و درتحقیقات خوداز روش های علمی و  تحقیقات  کنترل شده  بیشتری  استفادهمی کند در صورتیکه قوم شناسی عمدتاً جنبه توصیفی دارد. الگوی انگیزشی تاثیر گروه تماشاچی: اثرات دوگانه گروه تماشاچی دراین الگو توسط زایو نک نک بدین صورت تفسیر می شود که گروه منبع انگیزشاست و در مورد  رفتارهائی که  فرد به آن  مسلط استموجب افزایش عملکرد و درفتارهایی که  تسلط  وجودندارد موجب کاهش عملکرد می شود. عوامل...
166 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی بازی

بخشی از محتوا : تفاوت میان بازی و ورزش: ورزش در فرهنگ وبستر به معنی هرگونه فعالیت یا تمرین است که باعث لذت ، سرگرمی، تفریح یا اشتغال باشد ویا فعالیتی که نیاز کم و بیش به حرکات شدید و قوی  و زور ورزی بدنی دارد و بر اساس برخی از سنتها ویا قوانین مقرر انجام شود.آنچه در ورزش بر آن تاکید شده « رعایت برخی سنتها ویا قوانین » است بازی درمانی غیر فعال: در درمان غیر فعال درمانگر بازی کودک را محدود نمی کند ، بلکه فقط به همراه کودک در اتاق می ماند  همانطور که کودک از طرق مختلف دنبال کاری است که اجازه انجام آن را دارد درمانگر نیز خود را وارد بازی می...
167 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : روش تهیه هدفهای رفتاری کامل: نخستین گام در نوشتن هدفهای آموزشی رفتاری بیان این هدفها در چارچوب عبارات و جملات روش و قابل اندازه گیری است علاوه  بر این هدفهای کامل رفتاری دارای دو ویژگی مهم دیگر هستند که شرایط عملکرد و ملاک عملکرد نام دارد. حوزه شناختی: حوزه شناختی غالباً دانش، معلومات و تواناییها و مهارتهای ذهنی را در بر می گیرد غالب آنچه را که معلمان از آموزش دروس مختلف در سطح دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه در نظر دارند، در حوزه شناختی جای می گیرد. بنابراین به وضوح پیداست که بخش اعظم فعالیتهای آموزشی معلمان و...
234 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعمیم و تمیز: پاولف در آزمایشهای خود مشاهده کرد که پاسخ شرطی حیوان آزمایش ، نه تنها به محرک شرطی به کار رفته در آزمایشگاه داده می شود ، بلکه هر محرک دیگری که با محرک شرطی اولیه شباهت داشته باشد ، میتواند پاسخ شرطی را در او ایجاد کند. او این پدیده را تعمیم محرک نامگذاری کرد. خاموشی رفتار کنشگر: اگر رفتاری را که با تفویت افزایش یافته است برای مدتی تقویت نکنیم ، به تدریج  از نیرومندی آن کاسته و سرانجام به کلی متوقف می شود. به این فرآیند ، خاموشی رفتار کنشگر گویند. یادگیری معنی دار کلامی:
312 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : تعریف آموزش: به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای گفته میشود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان یا دانشجویان بین معلم و یک یا چند دانش آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه ی دو جانبه انجام میشود و کار اصلی معلم است.منظور ما از آموزش همان آموزش رودرروی کلاسی است که متداول ترین و مؤثرترین شیوه ی آموزشی در سراسر جهان است. تقویت منفی: برخلاف  تقویت مثبت که در آن ارائه ی تقویت کننده مثبت بعد از رفتار باعث افزایش آن رفتار می شود در تقویت منفی بعد از انجام رفتار از سوی جاندار یک رویداد نامطلوب حذف می شود و این امر منجر به افزایش رفتار...
179 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه چهارم)

بخشی از محتوا : انواع هدفهای آموزشی: هدفهای آموزشی منظور معلم را از آموزش مطالب مختلف بر حسب رفتار قابل مشاهده و اندازه‌گیری بیان می‌کنند. انواع هدفهای آموزشی: هدفهای آموزشی منظور معلم را از آموزش مطالب مختلف بر حسب رفتار قابل مشاهده و اندازه‌گیری بیان می‌کنند. 1. با توجه به فعالیتهای معلم: گاهی اوقات معلم و هدفهای آموزشی درس خود را با توجه به فعالیتهایی که در آموزش آن هدفها انجام می‌دهد بیان می‌کند مثلاً آموزش مفهوم یادگیری 2. با توجه به فعالیتهای دانش‌آموزان:برخی از معلمان هدفهای آموزشی خود را با توجه به فعالیتهایی...
303 اسلاید - 4500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه پنجم)

بخشی از محتوا : دلایل ضرورت استفاده از ملاکهای فلسفه پرورشی و روانشناسی پرورشی عبارتست از : 1- هدفهای موقتی استخراج شده از منابع اولیه بعضا ً بسیار زیاد و گاه متناقض است 2- برخی از هدفهای انتخابی ممکن است با فلسفه اجتماعی و تربیتی حاکم بر جامعه در تضاد باشد فواید استفاده از هدفهای رفتاری عبارتند از : 1- طرح و اجرای آموزش را برای معلم آسان می کند 2- عمل ارزشیابی را برای معلم آسان می کند        3- هم معلم و هم دانش آموز دقیقا ً می دانند که چه انتظاری از یکدیگر دارند مرحله انگیزشی یا...
294 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه ششم)

بخشی از محتوا : سنجش آغازین: یک ارزشیابی تشخیصی است و تعیین می کند که آیادانش آموزان به پیش نیازها تسلط کافی دارند یا باید آنها را برای یادگیری درس جدید آماده کند. تاثیر مثبت هدفهای رفتاری: 1- به معلم و یادگیرندگان نشان می دهد که در انجام فعالیتهای خود به دنبال چه چیزی باشند. 2- درمیان موضوعهای درسی نوعی توالی منطقی ایجادمی کند. 3- وسایل دقیق اندازه گیری و سنجش بازده های یادگیری را فراهم می آورند. 4- به معلم امکان می دهند تا تعیین کند که آنچه یادگیرندگان قرار بوده بیاموزند، به خوبی یادگرفته اند یا نه؟ حوزه عاطفی: 1-...
294 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

بخشی از محتوا : « اصول روابط انسانی » 1- توجه به نیازهای مشترک 2- توجه به تفاوت های فردی 3- توجه به قدر و مرتبه انسان 4- توجه به زمینه های ایجاد انگیزه  « فرآیند تصمیم گیری » 1- تشخیص و تعریف مسأله یا مشکل 2- تعیین راه حل های گوناگون برای حل مشکل 3- تعیین معیار برای ارزشیابی و تجزیه و تحلیل راه حل ها 4- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی راه حل ها 5- انتخاب بهترین راه حل ممکن راه حل انتخاب شده باید رساترین و مناسب ترین راه برای حل مشکل باشد. « هانری فایول » فایول کتابی تحت عنوان « اداره امور عمومی...
250 اسلاید - 4000 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی رشد 1

بخشی از محتوا : راهبرد آزمایش: آزمایش فعال روش اصلــی کشف علی و بررسی و اثبات است عاملی که دستکـاری می شود. متغییر مستقل و عاملی که طبق فرض آزمایشگر تحت تاثیــر تغییر عامل قبلی قرار می گیــرد متغییـر وابسته نامیده می شود. رشد سیستم عصبی: رشد سیستم عصبی، پیش از تولــد و در سه تا چهــار سالگی بسیار سریع تر است وزن مغز نوزاد در حدود 350 گرم است و وزن مغز انســان بالغ از 1400 تا 1600 گرم متغیر است. رشد نسبی اعضای بدن: رشد و نمو بدنی کودک تنها افزایش حجم بدن نیســت همــه اعضای بدن در یک زمان به حد کمال رشد می رسند در 16 تا 14 سالگــی تمام...
198 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی رشد 2 (نسخه اول)

بخشی از محتوا : اهمیت خوشبختی و بدبختی: - فرد خوشبخت از زندگی لذت می برد - افراد با احساس بدبختی = خود باطل پنداری - دوران کودکی نامطلوب = بزرگسالی با احساس بدبختی - تأثیرخوشبختی وبدبختی در گرایش ها و شخصیت های مردم عوامل مؤثر در گرایش های اشخاص مهم عبارتند از: گرایش مادر،پدر،برادران وخواهران،پدربزرگ و مادر بزرگ نفوذ فزاینده گروه همگنان گذراندن بخش عمده ای از وقت نوجوان با اعضای گروه همگنان در خارج خانه تأثیر اعضای گروه در گردش ها ، تکلم ، وضع ظاهر و رفتار نوجوان تشکیل مفهوم خود – پنداری و اصلاح آن در...
152 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی رشد 2 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : “ بلوغ ” بلوغ نخستین علامت و مرحله نوجوانی است.در تعریف بلوغ بین روانشناسان اختلاف نظر است. نوجوانی معادل  کلمه (Adolescence)   به معنای رسیدن به نضج و کمال مشتق شده است. جنبه های روانشناختی رشد و تکامل نوجوانی: تغییر رشد و تکامل و نیاز به سازگاری با آن سبب می شود که نوجوان توجه خود را به جنبه های بدنی خویشتن متمرکز کند. البته باید توجه داشت که منشأ همه اشکالات و مسائل نوجوانی ، تغییرات رشد و تکامل نیست. “ خوشبختی در نوجوانی “  عده ای از بزرگسالان می پندارند نوجوانی کلا سن ناخوشبختی ( بدبختی) است. اگر...
170 اسلاید - 3500 تومان

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی شخصیت (نسخه اول)

بخشی از محتوا : ضرورت و فایده مطالعه روانشناسی شخصیت: شناخت شخصیت ،ویژگیها،چگونگی شکل گیری و مسا ئلی از قبیل از یک جهت ارضای حس کنجکاوی و  میل به  حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد و از سوی دیگر می بینیم که داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت در پیشگیری یا اقدام احتما لی در مورد بروز اختلالات شخصیتی نیز می تواند به کمک فرد بیاید. ریشه واکنشهای اجتماعی: پایه بسیاری از تعاملهای بین مادر و کودک در همان تعاملهای اولیه د رهفته های نخستین حیات نوزاد گذاشته می شود.مثلا شیر دادن نوزاد بوسیله مادر تماس نزدیک و بلا واسطه نوزاد با مادر را...
182 اسلاید - 3500 تومان
پاورپوینت درس های رشته مدیریت
پاورپوینت های تخصصی مدیریت استراتژیک
پاورپوینت های تخصصی بازاریابی
پاورپوینت های تخصصی کارآفرینی
پاورپوینت های مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت های مدیریت رفتار سازمانی
پاورپوینت های مدیریت عمومی
پاورپوینت درس های رشته اقتصاد
پاورپوینت های تخصصی اقتصاد
پاورپوینت درس های رشته حسابداری
پاورپوینت استانداردهای حسابرسی
پاورپوینت استانداردهای حسابداری
پاورپوینت درس های رشته حقوق
پاورپوینت درس های رشته روانشناسی
پاورپوینت درس های رشته علوم تربیتی
پاورپوینت دروس رشته مهندسی صنایع
پاورپوینت دروس مهندسی کامپیوتر و IT
پاورپوینت دروس الهیات و علوم اسلامی
پاورپوینت درس های رشته علوم اجتماعی
پاورپوینت دروس جغرافیا و منابع طبیعی
پاورپوینت دروس رشته زبان و ادبیات فارسی
پاورپوینت درس های رشته اقتصاد کشاورزی
پاورپوینت درس های رشته آمار
پاورپوینت درس های رشته ریاضیات
پاورپوینت درس های رشته تاریخ
پاورپوینت درس های رشته تربیت بدنی
پاورپوینت درس های رشته زمین شناسی
پاورپوینت درس های رشته زیست شناسی
پاورپوینت درس های رشته شیمی
پاورپوینت درس های رشته فیزیک
پاورپوینت درس های رشته کتابداری
پاورپوینت درس های رشته ادبیات انگلیسی