circle

دانلود پاورپوینت درباره پاورپوینت حسابداری

circle
listtitle-bottom

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری صنعتی (3)

بخشی از محتوا : بودجه قابل انعطاف: یک بودجه ایستا یا ثابت است و برای یک سطح مشخصی از فعالیت تنظیم می شود. در بودجه مزبور ابتدا میزان فروش محصول در بودجه فروش مشخص و سپس سایر اجزاء بودجه جامع بر اساس میزان فعالیت ( میزان فروش) تعیین شده ، تنظیم می گردد.بودجه قابل انعطاف یا متحرک بودجه ای است که می تواند برمبنای سطوح مختلف فرآیندعملیات تغییر یابد . برای تهیه بودجه قابل انعطاف علاوه بر تعیین دامنه مربوط و انتخاب سطح فعالیت ، گرایش ( رفتار ) هزینه ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. هزینه های نیمه ثابت : هزینه هایی هستند که در یک دامنه فعالیت ثابت می...

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری صنعتی (2)

بخشی از محتوا : مفهوم هزینه استاندارد: هزینه استاندارد عبارت است از هزینه تولید یک واحد محصول بر اساس مشخصات استاندارد مواد ، دستمزد و سربار ساخت بستن حسابهای انحرافات: در پایان سال مالی به منظور تهیه گزارش های مالی ، حسابهای انحرافات بسته می شوند برای بستن حسابهای انحرافات به یکی از روشهای زیر عمل می شود: 1- بستن انحرافات به حساب سود و زیان. 2- بستن انحرافات به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته. 3- تسهیم انحرافات بین سه حساب موجودی کالای در جریان ساخت ، موجودی کالای ساخته شده و قیمت تمام شده کالای فروش رفته کالای معیوب غیر...

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری صنعتی 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : حسابداری مدیریت: بخشی از حسابداری است که با فراهم آوردن اطلاعات مالی مفید برای مدیران سازمانها آنها را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل فعالیتهای واحد تجاری کمک می کند حسابداری صنعتی چیست؟ بخش دیگری از حسابداری، حسابداری بهای تمام شده نامیده می‌شود. حسابداری صنعتی فرایند هزینه‌یابی محصول است و اطلاعاتی را فراهم می‌کند که در برنامه‌ریزی عملیات آتی واحد تولیدی و کنترل هزینه‌ها مفید می‌باشد. طبقه بندی هزینه ها براساس گرایش هزینه ها: هزینه های ثابت هزینه های متغیر

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری صنعتی 1 (نسخه اول)

بخشی از محتوا : استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیریت: حسابداری بهای تمام شده، با فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تعیین نتایج مالی حاصل از راه کارهای مختلف از طریق تعیین بهای تمام شده ی هر یک از راه کارها و مقایسه اطلاعات حاصله به تصمیم گیریهای مدیریت در انتخاب میان راه کارهای مختلف کمک می کند. محاسبه بهای تمام شده کالا: روشهای تعیین بهای تمام شده موجودیها یا مفروضات مربوط به نحوه گردش موجودیها در انبار عبارتند از: روش شناسایی ویژه، روش اولین صادره از اولین وارده، روش اولین صادره از آخرین وارده و روش میانگین. هزینه یابی...

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری پیشرفته (1)

بخشی از محتوا : شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دویا چند نفربا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.دراسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی ولااقل یک نفرازشرکا ذکر شود. تسهیم سود و زیان: سود و زیان به نسبت سرمایه ای که شرکاء درشرکت در اورده اند بین انها تقسیم میگردد مگر انکه شرکتنامه  ترتیب دیگری را معین کرده باشد. تغییر درنسبت تسهیم سود وزیان: وقتی شرکای قدیمی نسبت تقسیم سود وزیان را تغییر دهند عده ای متضررمیشوند وعده ای متنفع میشوند. شریکی که سود میبرد باید...

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف توسعه اقتصادی:    توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به  مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است. توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود  نمی  شود  بلکه در بعد گسترده تری مسائل مربوط به فقر،  نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخصهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد. مدل توسعه اقتصادی کارل مارکس: مدل مارکس با توجه به شرایط تاریخی  و اجتماعی زمان او تدوین شده است این مدل دارای فروضی است که در قالب آن...

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تعریف کلی توسعه اقتصادی: توسعه اقتصادی عبارتست از افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زا و پیشرونده پی ریزی شده است. تعریف و افزایش در جمعیت و تولید سرانه:  کوزنتس اجزاء اصلی ویژگیهای رشد اقتصادی را فرمول بندی کرده است و به این موضوع پی برده که کشورهایی که رشد اقتصادی نوین داشته اند افزایش مداومی را نه فقط در تولید سرانه بلکه در جمعیت همراه داشته اند. وابستگی اقتصادی: وابستگی به صادرات یک محصول وابستگی به واردات کالاهای صنعتی ، انتقال تکنولوژی ، مواد مصرفی و حتی مواد غذایی

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد (نسخه اول)

بخشی از محتوا : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن: علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده ، انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته در اختیار او قرار داده است. منحنی امکانات تولید: منحنی امکانات تولید ، منحنی است که کلیه ترکیب های ممکن از قبیل کالاها و خدمات که می توانند تولید شوند را نشان می دهد ، باید توجه نمود که نقاط روی منحنی امکانات تولید نتیجه اشتغال کلیه منابع موجود به صورت کارآمد می باشد و عدم اشتغال و عدم کارآیی دو مفهوم دیگر اقتصادی است که توسط منحنی امکانات تولید می توان آنها را نشان داد. اثر درآمدی: برای معرفی...

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد خرد (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : منحنی عرضه: مکان هندسی مقادیر مختلفی از کالا است که تولیدکننده در یک دوره زمانی معین در قیمتهای مختلف حاضر به تولید و ارائه به بازار می‌باشد هزینه‌ها در کوتاه‌مدت: هزینه ثابت کل: TFC هزینه متغیر کل: TVC هزینه کل: TC TC=TFC+TVC منحنی عرضه بلندمدت: منحنی عرضه بلندمدت: در صنایع با هزینه ثابت افقی است در صنایع با هزینه کاهنده نزولی است در صنایع با هزینه فزاینده صعودی است مفهوم بازار انحصار کامل: انحصار خالص به بازاری اطلاق می‌شود که در آن یک بنگاه به عرضه کالا مشغول باشدبرای...

دانلود پاورپوینت : درس اصول علم اقتصاد 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف سرمایه گذاری : -فرآیند استفاده از منابع تولیدی برای تولید یک سرمایه جدید را سرمایه گذاری گویند. -سرمایه گذاری عاقلانه : اگر فواید آینده سرمایه گذاری بیشتر از هزینه امروز سرمایه گذاری باشد آن سرمایه گذاری را عاقلانه گویند. -هزینه فرصت سرمایه گذاری : مقدارمصرفی است که امروز ازآن چشم پوشی می کنیم. منحنی امکانات تولید : تعریف منحنی:منحنی است که کلیه ترکیب های ممکن از دو کالا یا خدمت را که می توانند تولید شوند نشان می دهد مشروط برآن که از کلیه منابع تولیدی بصورت کارآمد استفاده...

دانلود پاورپوینت : درس اصول حسابداری 3 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : (قیمت  تمام  شده   و  هزینه): قیمت تمام شده  کالا یا خدمات  به  معنی وجه نقد پرداخت  شده یا  تعهد پرداخت  برای یک کالا می باشه چنانچه کالا یا  خدمات در روند فعالیت موسسه مصرف  شوند باعث کاهش  قیمت  تمام  شده آن می شود. حسابداری صنعتی: روش های حسابداری صنعتی با استفاده  از روش های هزینه  یابی واعمال کنترل های داخلی   موثر   هزینه تولید را محاسبه  نموده  و راهنمای  خوبی  برای انتخاب روش های تولید کالا، مقادیر تولید، ارزیابی  سود آورترین محصول و تعیین  قیمت  فروش...

دانلود پاورپوینت : درس اصول حسابداری 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف حسابداری: حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه، جمع‌آوری، تشخیص، تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می‌شود. صورت‌حساب سرمایه: صورتی است که تغییرات سرمایه را در طی یک دوره مالی نشان می‌دهد. این تغییرات شامل سرمایه گذاری مجدد، سود(زیان) خالص و برداشت می‌باشد. سند حسابداری: سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و رویدادهای مالی در حسابهای بدهکار و بستانکار مربوطه تجزیه و...

دانلود پاورپوینت : درس حسابداری پیشرفته (2)

بخشی از محتوا : کنترل مالکیت خریداری شده به بیش از ارزش دفتری: در بسیاری از موارد سرمایه گذاری در شرکتها به مبلغی بیش از ارزش دفتری خریداری می‌شود این مازاد قیمت خرید نسبت به ارزش دفتری دارائیهای خالص خریداری شده باید بین دارائیها و بدهیها سرشکن می‌گردد. سرشکن کردن سود تحقق نیافته به سهامداران: سود یا زیان حاصل از فروش دارائیهای غیر جاری شرکتهای وابسته شناسایی می‌گردد و نهایتا به سهامداران گروه شرکتها اختصاص دارد. موقعی که فروش از شرکت اصلی به شرکت فرعی صورت پذیرد هرگونه سود و زیان حاصل از این فروش به سهامداران شرک اصلی اختصاص داده...

دانلود پاورپوینت : درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : فیزیوکراسی : طرفداران فیزیوکراسی یا حامیان نظام طبیعی جایگاه مهمی برای دولت قائل نبودند. به عقیده ایشان نظام طبیعی خود، تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست. تحلیل زمانی از نقش و اندازه دولت :  از زمان کلاسیک ها تا ابتدای دهه 90 میلادی می توان گفت که عمده کشورهای جهان به سمت نقش بیشتر دولت در اقتصاد رفته اند. نظریه عدم دخالت دولت در توزیع درآمد : این نظریه متعلق به توماس هابز وجان لاک می باشد. ایشان معتقد هستند که مکانیزم بازار خود عادلانه عمل می کند و هر کس باید مجاز باشد تا از حاصل...

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف توسعه اقتصادی توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است. در تعاریفی که از توسعه اقتصادی ارائه شده به طور ضمنی به  مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادی کشورها اشاره شده است. توسعه اقتصادی فقط به رشد اقتصادی محدود نمی  شود بلکه در بعد گسترده تری مسائل مربوط به فقر،  نابرابری، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد. ویژگی های توسعه اقتصادی    1- تدریجی بودن 2- خودگردانی و استمرار 3- خود اتکایی 4- خود کفایی فرضیات مدل مارکس عبارتند از: 1. دستمزد در سطح حداقل...

دانلود پاورپوینت : درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : معایب درآمد واقعی سرانه 1- عدم توجه به نحوه و روش توزیع درآمد 2- عدم توجه به هزینه های جانبی توسعه اقتصادی ویژگیهای مهم توسعه اقتصادی تدریجی بودن خودگردانی واستمرار self – sustained خود اتکائی خود کفائی مرحله صدور کالا بعد از وقوع انقلاب صنعتی  استفاده از ماشین برای تولید محصولات  تولید انبوه  تولید بیش از تقاضای موجود در بازارهای غربی  استمرار چرخ های کارخانه های ممالک اروپای غربی در گرو پیدایش بازارهای جدید شکل گیری تراکم سرمایه اسمیت تراکم سرمایه در اقتصاد را نیز یک امر...

دانلود پاورپوینت : درس روش تحقیق در علوم انسانی

بخشی از محتوا : انواع دیدگاه های شناختی الف-دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیوسم ب-دیدگاه عقل گرایی ج-دیدگاه استنباطی د-دیدگاه ساختاری ه-دیدگاه هرمنوتیک متغیر ها بر اساس رابطه الف)متغیرهای مستقل : نقش علت را به عهده میگرند و بر متغیرهای دیگر تاثیر میگذارند. ب) متغیرهای تابع یا وابسته : این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند . ج) متغیرهای میانگر یا واسطه: متغیری است که گاه به عنوان متغیر مستقل و تابع قرار میگیرند . استفاده از آرشیو ها: روزنامه ها ،جراید ، تصاویر معمولی و ماهواره ای ،نقشه ها ، فیلم ها و...

دانلود پاورپوینت : هزینه یابی بر مبنای هدف

بخشی از محتوا : هزینه یابی هدف: هزینه یابی هدف یک رویکرد ساختار یافته و منظم برای تعیین هزینه های تولید می باشد. که در آن یک محصول باید با سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد و با قیمت فروش پیش بینی شده به منظور ایجاد یک سطح مشخصی از سودآوری تولید شود. 6 اصل عمده در هزینه یابی هدف:  1- هزینه یابی قیمت بازار  2- مشتری مداری  3- تمرکز بر فرآیند طراحی  4- همکاری سیستمی  5- هزینه یابی چرخه عمر محصول  6- مشارکت زنجیره ارزش  کیفیت محصول و بهبود کارکرد تنها در صورتی امکان پذیر است که:  الف-...

دانلود پاورپوینت : حسابداری موجودی کالا

بخشی از محتوا : هدف کلی:  آشنایی با مفهوم موجودیها  نحوه محاسبه مبلغ قابل انعکاس موجودیها در ترازنامه بهای تمام شده موجودیها شامل:  مخارج خرید: شامل قیمت خرید، هزینه حمل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مستقیم خرید پس از کسر تخفیفات تجاری می باشد.  مخارج تبدیل: هزینه دستمزد و سربار در موسسات تولیدی و سایر مخارج گردش موجودیها: گردش فیزیکی موجودی ها: با توجه به ماهیت آن از لحاظ دوام یا نحوه انبار نمودن آن می...

دانلود پاورپوینت : شرکت های سهامی و سرمایه پرداخت شده

بخشی از محتوا : پیدایش شرکتهای سهامی:  تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکتهای غیر سهامی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند.  انواع شرکت سهامی: سهامی عام: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.   سهامی خاص: شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.  در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از 1 میلیون ریال نباید کمتر...

دانلود پاورپوینت : انجمن های حرفه ای حسابداری

بخشی از محتوا : سازمان های دست اندر کار توسعه استانداردها در آمریکا: کمیسیون بورس و اوراق بهادار:SEC)  انجمن آمریکایی حسابداران مستقل رسمی (AICPA)  هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB)  هیات استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) سایر سازمان های نافذ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): کمیسیون یک نهاد دولتی است و بر اجرای قانون معامله اوراق بهادار در سال 1934 و چند قانون دیگر نظارت دارد. اغلب شرکتهایی که اوراق بهادار به عموم عرضه می کنند ملزم هستند صورتهای مالی حسابرسی شده خود را به کمیسیون تسلیم کنند. همچنین...

دانلود پاورپوینت : آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

بخشی از محتوا : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی: در سال 1984 در کشور ایالت متحده هیئت استانداردهای حسابداری دولتی ازسوی بنیاد حسابداری مالی تشکیل و جایگزین شورای ملی حسابداری دولتی شد. هدف اصلی این هیئت تدوین استانـداردهای حسابـداری و گزارشگری مالی برای واحد های دولتی و ایالتی و محلی است. دامنه کاربرد استاندارهای حسابداری دولتی : فعالیت اثر بخش و کار آمد هر دولت مردمی ، مستلزم بهره گیری از استانداردهای مناسب در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. بنابراین گزارشگری مالی دولتی نقش قابل ملاحظه ای در انجام وظیفه پاسخگویی نظام ایفا می...

دانلود پاورپوینت : حسابداری موسسات آموزشی

بخشی از محتوا : انواع فعالیتهای  موسسات آموزشی: فعالیتهای علمی فعالیتهای اداری فعالیتهای فرعی فعالیتهای علمی به چند دسته قابل تقسیم است: برنامه های آموزشی دانشجویان برنامه های آموزشی فوق برنامه از قبیل سمینارها و دوره های کوتاه مدت انجام طرحهای تحقیقاتی  اداره کتابخانه ها فعالیتهای اداری: سازماندهی  استخدام ترفیعات پذیرش و ثبت نام دانشجویان امور مالی نگهداری و اداره دارائیهای ثابت موسسه فعالیتهای فرعی: اداره...

دانلود پاورپوینت : گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی

بخشی از محتوا : مبنای حسابداری: گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تامین نمایند. سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی رابه سادگی وعینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی ونظارت وپیش بینی منابع نقدی مفید است اما قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها وبرنامه های دولت نخواهد بود. جایگاه تئوری وجوه در گزارشگری مالی: تا قبل از طرح تئوری وجوه توسط ویلیام واتر ، دو مکتب فکری بر حسابداری حاکم بوده و هر دو نیز مبنای عمل حسابداری قرارگرفته است....

دانلود پاورپوینت : صورت های مالی تلفیقی

بخشی از محتوا : فصل اول: اشکال توسعه شرکتها: امروزه محیط تجارتی اغلب کشورهای جریان درا بعاد وسیعی گشترش و توسعه پیدا کرده وهر روزه  شاهد هستیم که شرکتهای نوپا و جدیدالتاسیس با محصولات نوتری وارد بازار جهانی می شوند. فصل دوم: صورت سود وزیان تلفیقی به روش خرید: نقل و انتقال کالا یکی از معمولیترین شکلهای مبادله یا داد و ستد بین شرکتها می‌باشد. مراحلی که برای حذف نقل و انتقال کالا بین گروه شرکتها صورت می‌گیرد هیچ گونه تفاوتی با مراحل حذف سایر نقل و انتقالات بین گروه شرکتها ندارد.  فصل سوم: ترکیب صورتهای مالی به روش ارزش...

دانلود پاورپوینت : اصول سرمایه گذاری

بخشی از محتوا : نوشتن یک طرح کسب و کار: - تحقیق، تحقیق، تحقیق - صداقت، صداقت، صداقت - اگر دو مورد فوق با هم تطابق نداشتند، مدل خود را تغییر دهید یا برنامه خود را عوض کنید - شناخت اینکه آیا کشتن یک ایده حاشیه‌ای ارزانتر است یا اینکه بدنبال کار کردن روی آن باشیم - انجام تمرینهای مالی - صحبت با مشتریان و رقبا - رسیدن به نقطه‌ای که کارکردن بر روی برنامه دیگر ممکن نباشد - به خاطر داشته باشید که آن یک مدرک زنده است. شرح کسب و کار: - محصول یا محصولات - خدمات - اندازه کسب و...

دانلود پاورپوینت : نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها

بخشی از محتوا : مدیریت مشارکتی ، مزایا و کارکرد آن: متداول ترین راه برای برطرف ساختن مشکل ناتوانی سازمانها در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است(رضوی امیر و سعیدی، 1384). به عنوان نمونه در تحقیقی که بر روی حدود 330 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی و نقش آن بر میزان انگیزش و عملکرد بهینه کارکنان اجرا شده، مشخص گردید که ارتباط معناداری میان مشارکت پذیری مدیران با انگیزش منابع...

دانلود پاورپوینت : شش سیگما

بخشی از محتوا : شش سیگما( Six Sigma): سیگما(σ) یکی از حروف الفبای یونانی و از شاخصهای مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش انحراف است. سیگما بیانگر آن است که یک فرآیند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است،  تعریف( Six Sigma): شش سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرآیندهای کاری به میزان 4/3 در یک میلیون موقعیت کاهش یابد. شش سیگما یک فلسفه است چون به کمک آن خطای کمتری در کار ایجاد میگردد ، یک اندازه گیری آماری است چون به دقت اندازه گیری محصول , خدمت و فرآیند کمک میکند ، یک ابزار اندازه گیری است...

دانلود پاورپوینت : مقدمه ای بر پردازش اطلاعات

بخشی از محتوا : مراحل چرخه پردازش داده ها: حسابداران نقش حائز اهمیتی درچرخه پردازش داده ها دارند آنها باید با تحلیلگران سیستمها تعامل داشته باشند تا به کمک آنها پاسخ پرسشهایی از قبیل چه داده هایی باید توسط سیستم پردازش و ذخیره شود ؟ کدام روش ذخیره داده ها باید به کارگرفته شود ؟ داده ها باید چگونه سازماندهی ، به هنگام ، ذخیره ، دردسترس و بازیابی شوند ؟ چگونه می توان نیازهای اطلاعاتی برنامه ریزی شده و غیر قابل پیش بینی را تامین کرد؟ داده شود. انواع فایلها: فایل اصلی(Master file): به طور نظری و مفهومی مشابه یک دفترکل در سیستم دستی حسابداری است ....

دانلود پاورپوینت : استراتژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

بخشی از محتوا : خرید نرم افزار: به دلیل دسترسی آسان و هزینه کمتر حدود 80 درصد از شرکتهای استفاده کننده از رایانه،از بسته های نرم افزاری آماده استفاده می کنند.یک مشکل عمده در نرم افزار های آماده این است که تمام نیازهای اطلاعاتی یا نیازهای پردازش داده شرکت را تامین نمی کند. خرید نرم افزار و چرخه حیات توسعه سیستم: شرکتهایی که به جای طراحی نرم افزار سیستم های اطلاعاتی حسابداری،آن را به صورت آماده می خرند،هنوز هم فرایند چرخه حیات توسعه سیستم را طی می کنند طراحی سیستم توسط دایره سیتم اطلاعاتی شرکت: معمولاً نرم افزارهای اختصاصی...

دانلود پاورپوینت : مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

بخشی از محتوا : سه وظیفه سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتند از: 1. پردازش داده های رویدادها و فعالیتها 2. حفاظت از دارایی های شرکت 3. فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری فعالیت های چرخه حقوق و دستمزد: - بهنگام کردن فایل اصلی حقوق و دستمزد - بهنگام کردن نرخ های کسور و مالیات - اثبات صحت اطلاعات کارکرد و حضور و غیاب کارکنان تهیه لیست حقوق و دستمزد: اولین فعالیت در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد به هنگام کردن فایل اصلی و دستمزد برای نشان دادن انواع مختلف تغییرات حقوق و دستمزد مانند استخدام...

دانلود پاورپوینت : داکاربرد سیستم های اطلاعات حسابداری، چرخه ی درآمد : فروش و دریافت های نقد

بخشی از محتوا : تعریف: چرخه ی درآمد مجموعه ایی از فعالیت های تجاری متناوب و فرآیند پردازش اطلاعات مربوط به تهیه و ارائه کالا  وخدمات مشتریان  و دریافت وجوه حاصل از فروش این کالا و خدمات است. چرخه هایی که گزارش اطلاعات داخلی آنها با چرخه ی درآمد در رابطه هستند: -چرخه ی  تولید و مخارج برای شروع خرید یا تولید کالاهای اضافی برای تامین نیازهای مشتریان -چرخه ی حقوق و دستمزد و مدیریت منابع انسانی برای محاسبه کمیسیون و پاداش فروش

دانلود پاورپوینت : تجارت الکترونیکی

بخشی از محتوا : تعریف تجارت الکترونیکی: عبارتست ازاستفاده سیستماتیک)منظم وباقاعده(ازپیشرفتهای فن آوری شبکه ای وارتباطات برای بهبودروشهایی که یک شرکت برای تعامل با فروشندگان ومشتریان خودبه کارمی گیرد. تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه: هنگامی که اغلب مردم به تجارت الکترونیک می اندیشندرابطه بنگاه به مصرف کننده را تصورمی کنند. که بسیارساده میباشد بطور مثال یک مصرف کننده ایستگاه وب یک شرکت را مطالعه میکند وانتخاب های مختلف درسایت رامشاهده کرده آنگاه یک فرم سفارش را تکمیل می کندودر همان زمان وقوع معامله بهای خرید خودرا می پردازدکه...

دانلود پاورپوینت : مدلسازی داده ای و طراحی بانک اطلاعاتی

بخشی از محتوا : انواع شخصیتها: مدل دادهای منابع ، رویدادها وکارگزاران به این دلیل به این نام خوانده می شود که شخصیتها را در سه دسته مختلف طبقه بندی می کند:منابع تحصیل شده و استفاده شده در یک سازمان ،رویدادهای(فعالیتهای تجاری)مورد توجه سازمان وکارگزارانی که در انجام این رویدادها مشارکت دارند. نمودارهای رابطه شخصیتها: نمودار رابطه سازمانی شخصیتها به این دلیل به این خوانده می شود که شخصیتهای مختلف مدل سازی شده وروابط با اهمیت میان آنها را نشان می دهد.در نمودار منابع ، رویدادها وکارگزاران شخصیتها به شکل مستطیل و ارتباط میان شخصیتها به شکل...

دانلود پاورپوینت : بانک اطلاعات حسابداری

بخشی از محتوا : ضرورت ایجاد بانک های اطلاعاتی: قبل از ایجاد بانک های اطلاعاتی شرکت ها اطلاعات را در فایل ها و برنامه های مختلف طبقه بندی و ذخیره می کردند که این امر باعث ایجاد فایل های زیاد می شد که هم فضای زیادی اشغال می کرد و هم امکان این وجود داشت که داده های مشابه در دو یا چند فایل جداگانه ذخیره شوند و نهایتا یکپارچگی اطلاعات به خطر افتد که بانک اطلاعاتی این مشکل را مرتفع می سازد. اجزای بانک اطلاعاتی: 1* سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی:که بانک اطلاعات را مدیریت و کنترل می کند. 2* سیستم بانک اطلاعاتی:ترکیب سیستم مدیریت بانک...

دانلود پاورپوینت : طراحی سیستمهای اطلاعاتی و روشهای مستند سازی

بخشی از محتوا : دوسوال دررابطه با  لزوم مستند سازی در AIS: شرکتها چه ابزارها و تکنیکهایی را باید به کار ببرند تا سیستم موجود مستند و به آسانی درک و ارزیابی شود ؟شرکتها چه ابزارها و تکنیکهای پیشرفته ای را باید به کار ببرند تا سیستم اطلاعاتی رایانه ای را طراحی کنند ؟ مستند سازی:  شرح وقایع نمودارهای گردش عملیات ، شکلها و دیگر موارد مکتوب مهمی است که توضیح می دهد یک سیستم چگونه کار می کند.این اطلاعات بیان می کند که چه کسی ، چه کاری را در چه زمانی کجا و چرا انجام می دهد ، چگونه اطلاعات ثبت و پردازش و ذخیره و گزارش می شود و چگونه کنترلهای سیستم...

دانلود پاورپوینت : سیستم های اطلاعاتی حسابداری ، چرخه مخارج : خرید و پرداختهای نقدی

بخشی از محتوا : چرخه مخارج:  یک مجموعه عملیات تکراری وعملیات پردازش داده های مربوط به خرید کالا وخدمات وپرداخت بهای آنهاست. این فصل برخرید مواد اولیه و کالای تکمیل شده وملزومات وخدمات تاکید دارد فعالیتهای چرخه مخارج: یکی از وظایف اساسی سیستم  اطلاعاتی  حسابداری پشتیبانی اثر بخش از  عملکرد فعالیتهای تجاری شرکت از طریق پردازش کارامد داده های معاملات و رویدادهای تجاری آن است. پنج فعالیت اساسی در چرخه مخارج: 1.درخواست خرید کالا 2.سفارش کالا 3.دریافت کالا 4.تصویب صورتحساب خرید 5.پرداخت...

دانلود پاورپوینت : هزینه یابی مرحله ای

بخشی از محتوا : گزارش هزینه تولید: کلیه ی هزینه های قابل تسهیم به هر دایره ,در گزارش هزینه تولید آن دایره به ثبت می رسد.هر گزارش هزینه تولید حاوی سه بخش است. هزینه یابی مرحله ای: سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای در موسساتی قابل اجراست که محصولات آنها به شکل مداوم و مستمر و در حجم انبوه ساخته می‌شود.که در این صورت عملیات خود را بین چندین دایره و هر دایره برای یک مرحــله از فرایند تولید تقســـیم می شود. حساب های صنعتی: در روش هزینه یابی مرحله ای برای هر مرحله از تولید حساب کالای در جریان ساخت جداگانه ای باز می نمایند و هزینه های...

دانلود پاورپوینت : ارزش افزوده اقتصادی

بخشی از محتوا : مفهوم ارزش افزوده اقتصادی(EVA): ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است. معیارهای ارزیابی عملکرد: 1- ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی 2- ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار  3- ارزیابی علمکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی 4- ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های...

دانلود پاورپوینت : حسابداری منابع انسانی (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : تعریف حسابداری منابع انسانی: حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روش های  حسابداری   در محدوده مدیریت انسانی است.این حسابداری معیار سنجش و گزینش و هزینه یابی و ارزش گذاری نیروی انسانی است. جذب منابع انسانی: در این مرحله حسابداری منابع انسانی می تواند در بودجه جذب نیروی انسانی مفید باشد و هزینه های استاندارد گزینش ،انتخاب و جذب پرسنل را تعیین کند. پرورش منابع انسانی: شامل آموزش های طراحی شده برای افزایش مهارت های فنی،اداری و روابط بین کارکنان.این آموزشها ارزش افراد را در سازمان تعیین می...

دانلود پاورپوینت : تئوری های حسابداری

بخشی از محتوا : تعریف تئوری: 1.مجموعه ای از دلایل منطقی در غالب اصول کلی و عام و مرتبط به هم که از آن به عنوان مرجع عمومی ارزیابی رو ش های حسابداری راهنمای توسعه و تکمیل آنها و ارایه روشهای جدید استفاده میشود. 2.تئوری حسابداری به عنوان مجموعه ای از فرضیات مبنا –تعاریف،اصول و مفاهیمی که زیر بنای تدوین استانداردها توسط مراجع مربوطه است تعریف شود،از دیدگاه عملی تئوری حسابداری به بهبود حسابداری و مطلوبیت گزارش گری و ارائه صورت های مالی کمک میکند. دیدگاه مالیاتی: قوانین مالیات بر درآمد توانست روشهای اجرایی و عملی بهترین شرکت ها را...

دانلود پاورپوینت : مبانی نظری تلفیق

بخشی از محتوا : ضرورت تلفیق: نوعی از ترکیب تجاری که باعث کنترل واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر می شود به ایجاد یک مجموعه اقتصادی واحد می انجامد. رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است. تئوری مالکیت: در این تئوری بر مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تاکید می شود. در تئوری مالکیت، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب همان گروه، سهامدار کنترل کننده است که به طور معمول سهامداران شرکت اصلی می باشند. بر اساس تئوری مالکیت، منافع سهامداران اقلیت از...

دانلود پاورپوینت : حسابداری تغییر قیمت ها

بخشی از محتوا : ماهیت تغییرات قیمت:   قیمت ها معرف ارزش مبادله کالاها وخدمات در اقتصاد است. این کالاها وخدمات شامل عوامل تولید واقلام لازم در مراحل ساخت، اقلام نگه داری شده برای انتفاع از افزایش قیمت واقلامی است که به قصد مصرف تحصیل شده اند. به طور کلی، این قیمت ها را می توان به عنوان قیمت های ورودی و یا قیمت های خروجی طبقه بندی کرد.   تغییرات قیمت هنگامی به وقوع می پیوندد  که قیمت کالا ها و خدمات در بازار مربوط با قیمت های گذشته تفاوت پیدا کند. بدیهی است که خرید کالا توسط واحدهای انتفاعی در بازار خرید، به قیمتی کمتر از قیمت فروش آن...

دانلود پاورپوینت : نسل دوم سیستم های حسابداری ارزش منابع انسانی

بخشی از محتوا : موضوع مورد مطالعه: این مطالعه در اصل برای تعیین ارزش کلیه کارگزاران مجاز که در تاریخ تحصیل شرکت در استخدام آن بودند طراحی گردید.واز آنجا که الگوی مورد استفاده بر ارزش یک مجموعه خاص از کارگزاران مجاز پایه انجام شده بود تصمیم گرفته شد افرادی که بود یا نبود آنان مستقیما بر ارزش منصفانه بازار موسسه( از نظر حفظ ونگهداری و مدیریت حسابها یا رفتن به موسسه رقیب) تاثیر می گذارد یعنی کارگزاران مجاز خرده فروشی ،به کارگیری این الگو محدود گردد. الگوی ارزشیابی: الگوی به کار برده شده برای تعیین ارزش مناسب بازار و استهلاک مربوط به...

دانلود پاورپوینت : حسابداری منابع انسانی (نسخه اول)

بخشی از محتوا : مفاهیم حسابداری مخارج و هزینه: از لحاظ مفهومی و نظری مخارج میتواند به هزینه و دارایی تبدیل شود. هزینه آن بخش از مخارج است که در دوره جاری حسابداری به مصرف رسیده است. دارایی ،مخارجی است که انتظار میرود در دوره های مالی آتی منافعی داشته باشد.مسئله اصلی در حسابداری تشخیص, تعیین و اندازه گیری این دو جزء مخارج(هزینه و دارایی) است. هزینه های جایگزینی: به مخارجی اشاره دارد که برای جایگزین کردن یا تعویض منابعی که در حال حاضر در مالکیت یا مورد استفاده واحد تجاری است ،باید صرف شود.  هزینه...

دانلود پاورپوینت : سیستم های اطلاعاتی حسابداری

بخشی از محتوا : بطورکلی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دریک بنگاه تجاری سه وظیفه زیر راانجام می دهد.: 1-گردآوری وذخیره داده های مربوط به فعالیت هاورویدادهابطورکلی که یک بنگاه تجاری بتواندآنچه را رخ داده است بررسی کند. 2-پردازش وتبدیل دادهابه اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت برمبنای این اطلاعات قادربه برنامه ریزی اجراوکنترل فعالیت های شرکت باشد. 3-طراحی کنترل های داخلی کافی بمنظورحفاظت ازداراییهاازجمله مدارک واطلاعات بنگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری واسترتژی شرکت: شیوهای بسیاری برای سرمایه گذاری درفن آوری...