contenthead
article title

دانلود پاورپوینت : درس روانشناسی تربیتی (نسخه اول)

عنوان پاورپوینت
درس روانشناسی تربیتی (نسخه اول)
فهرست اسلاید های پاورپوینت

     فصل اول مراحل فعالیتهای آموزشی معرفی الگوی عمومی آموزشی
     هدف کلی
    هدفهای دقیقیادگیری
    تعریف آموزش
    فصل دوم تهیه و تدوین هدفهای آموزشی
    هدف کلی
    هدفهای دقیقیادگیری
    منابع انتخاب هدفهای آموزشی
    طرح هفت مرحله ای هدف گزینی تایلر
    روش های بیان هدفهای آموزشی
    فواید استفاده از هدفهای رفتاری
    روش تهیه هدفهای رفتاری کامل (براساس نظر رابرت میگر)
    چگونگی تعیین شرایط عملکرد
    انواع هدفهای آموزشی رفتاری
    انواع هدفهای آموزشی رفتاری (برای درس زبان انگلیسی)
    نظرهای موافق و مخالف کاربرد هدفهای رفتاری
    فصل سوم طبقه بندی هدفهای آموزشی
    هدف کلی
    هدفهای دقیقیادگیری
    حوزه شناختی
    حوزه عاطفی
    حوزه روانی – حرکتی
    طبقه بندی هدفهای آموزشی
    دانش
    خرده طبقات دانش
    تواناییها و مهارتهای ذهنی
    کاربردیا کاربستن
    تحلیل
    ترکیب
    ارزشیابی
    نمودار طبقه بندی هدفهای آموزشی
    طبقه بندی هدفهای آموزشی
    فصل چهارم رفتار ورودی و سنجش آغازین
    هدف کلی
    تعریف رفتار ورودی
    رفتارهای ورودی شامل سه بخش است
    رفتار ورودی
    سلسله مراتب یادگیری یا تحلیل تکلیف از وول فولک (1987)
    سنجش آغازین
    تفاوت سنجش آغازین با پیش آزمون
    ویژگیهای ورودی عاطفی
    فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان
    فصل پنجم  تعریف و انواع یادگیری
    هدف کلی
    تعریفیادگیری
    ویژگیهای مهم تعریف
    تفاوتیادگیری در رفتار
    تفاوت رفتار با عملکرد
    تفاوتیادگیری و تفکر
    پرسش
     نواع یادگیری از نظر گانیه
    فصل ششم یادگیری از راه شرطی شدن
    هدف کلی
    یادگیری رفتارهای بازتابی از راه شرطی سازی کلاسیک (شرطی سازی پاسخگر)
    تقویت و خاموش
    تعمیم و تمیز
    تمرین
    یادگیری رفتارهای غیر بازتابی از راه شرطی سازی کنشگر
    انواع تقویت کننده
    فصل هفتم یادگیری شناختی
    هدف کلی
   یادگیری شناختی
    تعریفیادگیری شناختی
    یادگیری معنی دار کلامی آزوبل
    مراحل یادگیری مشاهده ای
    فصل هشتم حافظه و فراموشی
    هدف کلی
    فصل نهم یادگیری مفاهیم و اصول
    هدف کلی
    تعریف مفهوم
    پرسش
    روش آموزش مفاهیم
    تعریف اصل
    روش آموزش اصول
    فصل دهم حل مسئله و آفرینندگی
    هدف کلی
    تعریف مسئله و حل مسئله
    مراحل آموزش و یادگیری حل مسئله
    پیشنهادهای گوناگون صاحبنظران برای آموزش حل مسئله
    تعریف آفرینندگی
    تفاوت حل مسئله و آفرینندگی
    فصل یازدهم روشهای کلی آموزش
    هدف کلی
    10 اصل مهم آموزشی
    فنون مختلف آموزش با روش سخنرانی
    موارد استفاده از روش سخنرانی
    آموزش با روش بحث گروهی
    فصل دوازدهم آموزش برای یادگیری در حد تسلط
    هدف کلی
    فرض زیر بنایی
    مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط
    ارزشیابی تراکمی
    فصل سیزدهم آموزش، به کمک روشهای تغییر رفتار
    هدف کلی
    روشهای تغییر رفتار
    پیامدهای تنبیه
    فصل چهاردهم ارزشیابی و سنجش عملکرد
    هدف کلی
    ارزشیابی
    سنجش عملکرد
    تاثیر روشهای مختلف نمره دهی بر یادگیرندگان
 

بخشی از محتوای پاورپوینت

روش تهیه هدفهای رفتاری کامل:

نخستین گام در نوشتن هدفهای آموزشی رفتاری بیان این هدفها در چارچوب عبارات و جملات روش و قابل اندازه گیری است علاوه  بر این هدفهای کامل رفتاری دارای دو ویژگی مهم دیگر هستند که شرایط عملکرد و ملاک عملکرد نام دارد.

حوزه شناختی:

حوزه شناختی غالباً دانش، معلومات و تواناییها و مهارتهای ذهنی را در بر می گیرد غالب آنچه را که معلمان از آموزش دروس مختلف در سطح دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه در نظر دارند، در حوزه شناختی جای می گیرد. بنابراین به وضوح پیداست که بخش اعظم فعالیتهای آموزشی معلمان و کوششهای یادگیری دانش آموزان، به حوزه شناختی ارتباط دارد.

یادگیری از راه بینش:

در فصل پیش اشاره شد در نظریه یادگیری وسیله ای شورندایک و نظریه شرطی کنشگر اسکینر یادگیری غالباً از طریق آزمایش و خطا انجام می پذیرد یک گروه از روانشناسان پیرو دیدگاه شناختی یا شناخت گرایان که به روانشناسان گشتالتی شهرت دارند بر خلاف رفتارگرایان معتقد که بیشتر یادگیریها از راه بینش انجام می گیرد نه از راه آزمایش و خطا

تفاوت بین حل مسئله و آفرینندگی:

حل مسئله فعالیتی عینی تر از آفرینندگی است و هدف مشخص تری از آن دارد یعنی حل مسئل بیشتر بر واقعیات استوار است و هدف آن عینی و بیرونی است در حالیکه آفرینندگی، بیشتر جنبه شخصی دارد و زیادتر از حل مسئله مبتنی بر شهود و تخیل است.

زنجیره کردن رفتار:

روش زنجیره کردن رفتار شبیه به شکل دادن است. در روش شکل دادن رفتار معلم با طی یک رشته تقریب متوالی رفتار ساده ای را به یک رفتار پیچیده تغییر می دهد اما در زنجیره کردن رفتار تعدادی رفتار ساده را با هم وصل می کند و از مجموعه آنها رفتار پیچیده تری تولید می کند.

مشخصات

نوع فایل : Powerpoint 2007

حجم دانلود : 529.3 کیلوبایت

تعداد اسلاید ها : 234 اسلاید

تعداد بازدید : 297

کد پاور پوینت : PPT293

قیمت : فقط 4000 تومان

خرید آنلاین و دانلود فوری
از پایگاه نشرستان، «با اطمینان» خرید کنید.
کیفیت کلیه محصولات «تضمین» شده است.
پس از پرداخت آنلاین، «فوراً» می توانید فایل خود را دانلود کنید.
پرداخت آنلاین، با «تمام کارت های عضو شتاب» امکان پذیر است.
خرید آنلاین فایل و دانلود فوری

contenthead