contenthead
article title

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

عنوان پاورپوینت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
فهرست اسلاید های پاورپوینت

تعریف هزینه یابی
پیدایش هزینه‌یابی فعالیت‌ محور
علل جذابیت و رواج سریع روش هزینه‌یابی فعالیت ‌محور
معایب روشهای هزینه یابی سنتی
دلایل عمده ایجاد سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور
تصمیم گیری برای اجرای سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور
فرایند طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی فعالیت‌محور
اهداف سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور
تشکیل گروه هزینه‌یابی فعالیت محور
موضوعات سازمانی
هزینه یابی برمبنای فعالیت
شناسایی فعالیتها
انتخاب موجد (محرکهای) هزینه
محاسبه نرخ هزینه موجد هزینه :
تعاریف و کارکردها
ویژگیهای  ABB
هدف اصلی ABB
مراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت
تفاوت ABB با بودجه بندی سنتی
تفاوت ABB و ABC
تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت
اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت
مدل مدیریت بر مبنای فعالیت
وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت
شرایط ایجاد یک سیستم حامی ABM
مراحل هشتگانه ABM
دلایل به کارگیری ABM
اصول اساسی ساختار ABM
ویژگی های ABM در تعامل با ABC
مقایسه ABM و ABC
تلفیق ABM و ABC
نتیجه گیری
 

بخشی از محتوای پاورپوینت

هزینه یابی:

هزینه‌یابی، وظیفه ای است که حسابداری مالی و  مدیریت  را به هم مرتبط می‌سازد. یک واحد تولیدی، عمده فروشی یا خرده فروشی، بدون وجود اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات قادر نخواهد بود که بهای تمام شده کالای فروخته شده و نشده را مشخص کندو درنتیجه نمی تواند سودآوری واحد اقتصادی و یا  بخشهای مختلف را اندازه گیری و با بازار مقایسه نماید. افزون بر این هزینه‌یابی محصولات یا خدمات، اطلاعات با ارزشی در اختیار مدیریت قرار میدهد و درتصمیمهای مدیریتی به عنوان مبنایی برای ایجاد بازخورد کنترلی روی هزینه‌ها وارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد 

پیدایش هزینه‌یابی فعالیت‌ محور:

در حالی که ایده هزینه‌یابی فعالیت‌محور هم اکنون چندین دهه است که وجود دارد، اما این روش در نیمهِ دوم دهه 1980 به عنوان یک روش رایج هزینه‌یابی مطرح و مرسوم شد. سرعت غیرمنتظره استفاده از این روش برای پرفسور رابین کوپر(Robin Couper) و رابرت کاپلان(Robert  Kaplan) که مفهوم هزینه‌یابی فعالیت‌محور را در تعداد اندکی از شرکتهای تولیدی  بزرگ  امریکایی که از روشهای سنتی هزینه‌یابی ناراضی بودند، به‌کارگرفته بودند بسیار جالب و مهیج بود. تجربه این شرکتها در مجله هاروارد کیس استادی(Harvard case study) منتشر شد و برای اولین بار مجموعه مقالاتی نیز در این خصوص ارائه شد که طرح کلی و زمینه به‌کارگیری هزینه‌یابی فعالیت‌محور را فراهم ساخت. 

معایب روشهای هزینه یابی سنتی:

در بیشتر شرکتها با روش سنتی، هزینه‌های سربار براساس ساعات کار مستقیم تولید، هزینه دستمزد مستقیم یا ساعات کار ماشین به تولیدات تخصیص  می‌یابد. به هرحال، همه این مبانی تحت تاثیر حجم تولید هستند و استفاده از آنها در تخصیص هزینه‌های  سربار،  می‌تواند در محاسبه بهای تمام شده نارسایی ایجاد کند.این مشکل در مواردی که دستمزد مستقیم بر اثر مکانیزه شدن تولید کاهش یافته است،  بیشتر مشهود است. به نحوی که حتی برخی شرکتها از نرخ جذب سرباری معادل 2000 درصد هزینه دستمزد مستقیم استفاده میکنند.

دلایل عمده ایجاد سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور:

1- ناتوانی سامانه‌های هزینه‌یابی سنتی برای فراهم کردن اطلاعات غیرمالی
2- دقیق نبودن سامانه های هزینه‌یابی سنتی
3- استفاده از سامانه های هزینه‌یابی برای فعالیتهای بهبود درسازمان
4- افزایش میزان  هزینه سربار در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید

فرایند طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی فعالیت‌محور:

اصول اولیه این سامانه شامل شناسایی فعالیتها، محاسبه هزینه هر فعالیت و سپس بهای هر محصول بر مبنای میزان استفاده از فعالیتهاست. بنابراین دقت هزینه‌یابی محصولات به هزینه‌یابی فعالتیها و حجم محرکهای هزینه بستگی دارد. برمبنای این اصول، طراحی سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور به مراحل مختلف قابل طبقه‌بندی است، فرایند طراحی سامانه هزینه‌یابی فعالیت‌محور با «‌شناسایی اهداف» سامانه آغاز و با  «‌اجرای برنامه» پایان می‌یابد.

هدف اصلی ABB:

هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است که سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می کند. به کمک ABB باید بر تولید محصولاتی که موفقیت سازمان را موجب می شوند تمرکز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد که موجبات آن را فراهم می سازند. 

نتیجه گیری:

تغییرات زیاد در شرایط اقتصادی بازار موجب تحول چشمگیر صنایع تولیدی شده است. رقابت جهانی همراه با نوآوریهای سریع در فن آوری ، وضعیت تولید را با تغییرات عمده ای مواجه کرده است. به موازات تغییر سیستمهای تولیدی ، حسابداری مدیریت نیز درحال تغییر است. بسیاری از واحدهای انتفاعی سیستمهای سنتی هزینه یابی خود را با سیستمهای مدیریت هزینه جایگزین می کنند. 
در سیستم مدیریت هزینه ، هزینه هریک از فعالیتهای عمده اندازه گیری ، هزینه های بدون ارزش افزوده مشخص و فعالیتهای موجد بهبود عملکرد تعیین می شوند. تأکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود که توان رقابت واحد انتفاعی افزایش یابد و بتواند محصولاتی را با کیفیت بهتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید کند.
مشخصات

نوع فایل : Powerpoint 2007

حجم دانلود : 880.2 کیلوبایت

تعداد اسلاید ها : 70 اسلاید

تعداد بازدید : 212

کد پاور پوینت : PPT911

قیمت : فقط 3000 تومان

خرید آنلاین و دانلود فوری
از پایگاه نشرستان، «با اطمینان» خرید کنید.
کیفیت کلیه محصولات «تضمین» شده است.
پس از پرداخت آنلاین، «فوراً» می توانید فایل خود را دانلود کنید.
پرداخت آنلاین، با «تمام کارت های عضو شتاب» امکان پذیر است.
خرید آنلاین فایل و دانلود فوری

contenthead